СВЕТСКИ ДАН РОМА - Биоскоп Крушевац

У понедељак 09.04.2013. године у Биоскопу Крушевац на Светски дан Рома одржан је културно-уметнички програм у организацији Удружења грађана *РОМСКИ МИР* и Културни центар Крушевац. Присутне је поздравио Горан Ћирић, секретар скупштине града Крушеца. У програму су учествовали: Јелена Ђорђевић - водитељ програма, Куд *Миодраг Вучковић Здравиње, оркестар насеља Марко Орловић, оркестар *Весели Роми*, песници Љубодраг Обрадовић, Небојша Ђорђевић, Светлана Ђурђевић и Ксенија Алексић, певач Мића Живановић, Градимир Карајовић - усна хармоника, Енвер Демери - солиста на хармоници, Момчило и Далибор Накић, Емилија Ћирић - плесачица и други... Програму су присуствовали: Синиша Максимовић - заменик градоначелника  Крушевца, Владимир Тасић - председник ОО СПС-а Крушевац, мр Мирослав Смиљковић - директор КЦК и бројне друге званице.


Мирослав Мутатовић - главни организатор програма
Опширније...

ОПТУЖУЈЕМ - Хашки говори Слободана Милошевића

У уторак, 12. марта 2013. године у Белој сали КЦК, у организацији Градског одбора СПС Крушевац и Удружења "Слобода" - Београд и реализацији Културног центра Крушевац, одржано је књижевно вече сећања на председника Србије и СПС-а Слободана Милошевића под називом *ОПТУЖУЈЕМ*.

О књизи "Оптужујем" (хашки говори) говорили су проф. др. Урош Шуваковић, председник удружења "Слобода", Владислав Јовановић, амбасадор СРЈ при УН и Томица Миленковић, министар у Влади Мирка Марјановића. За музички тренутак побринули су се Момчило и Далибор Накић, а за поетски Мића Живановић. Програм је водила Јелена Ђорђевић.


Урош Шуваковић, председник удружења "Слобода", Владислав Јовановић, амбасадор СРЈ при УН,
Томица Миленковић, министар у Влади Мирка Марјановића и водитељ програма Јелена Ђорђевић
Опширније...

8 МАРТ У КЦК - ЖЕНА ЈЕ БАЈКА

08. марта 1910, у Копенхагену је одржана конференција жена социјалиста, на иницијативу немачке револуционарка Кларе Цеткин.  На конференцији је установљен празник Дан жена у знак сећања на демонстрације америчких жена у Чикагу 8. марта 1909. У Србији је прва прослава Дана жена била одржана 1914, године. Од тада се овај празник на различите начине прославља, у складу са постојећим могућностима. Културни центар је ове године, прославу 8. марта започео програмима под називом Јавни час школе балета - четвртог марта, седмог је било Плесно вече, осмог поетско-музички програм под називом - Жена је бајка (учествовали Камео квартет и Ратомир Рале Дамјановић), а у Медија центру КЦК, за нежнији, а бројнији део колектива КЦК, приређен је коктел на коме им је директор КЦК мр Мирослав Смиљковић уручио пригодне поклоне. (Чланак припремили и поставили Љ. Панић и Љ. Обрадовић).
 

Рале Дамјановић и Камео квартет
Опширније...

ДИГИТАЛНА И ОФСЕТ ШТАМПА - ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ -ДИГИТАЛНА ШТАМПА

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке су штампарске услуге – дигитална штампа за потребе Културног центра Крушевац у 2013.години.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.
Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Заинтересовани конкурсну документацију могу преузети на адреси: Културни центар Крушевац, улица Топличина 2, канцеларија бр. 5, сваког радног дана, док траје рок за достављање понуда, у времену од 09 до 14 часова.Понуђач пре преузимања конкурсне документације има право увида у конкурсну документацију на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 11.03.2013. године, до 10,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту лично или уканцеларију број 5на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина бр. 2 са назнаком: "ПОНУДА ЗА ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ-ДИГИТАЛНА ШТАМПА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ -НЕ ОТВАРАТИ".


Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде са варијантама су забрањене.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим директора предузећа, односно предузетника, којима ће се идентитет проверити важећом личном картом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.03. 2013. године, у 12,00часова у канцеларији бр. 5, управне зграде Културног центра Крушевца, улица Топличина бр. 2, у Крушевцу уз присуство овлашћених представника понуђача.

Опширније...

Пецива, торте и колачи у продаји у Клубу КЦК


У клубу КЦК (на спрату) је 11 фебруара 2013. године у оквиру пословне сарадње Културног центра Крушевац и Предшколске установе *НАТА ВЕЉКОВИЋ* из Крушевца свечано отворена продавница пецива, торти и колача у којој по веома повољним ценама можете купити ове производе. Погледајте ценовник, слике са отварања и посетите ову продавницу...


Директор КЦК мр Мирослав Смиљковић и директорка *Нате Вељковић* Весна Живковић са
сардницима на отварању продавнице пецива торти и колача
Опширније...

18.02.2013. - ДАН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ

Прославу свог двадесетпрвог рођендана  (18.02.2013.) Културни центар Крушевац, започео је  у Легату Милића од Мачве, изложбом слика Александра Микића - Аце Моравског, познатог сликара крушевачке ликовне сцене, који је оставио иза себе велики траг у готово свим ликовним манифстацијама организованим у граду.

Програм прославе настављен је свечаном академијом у Белој сали Кцк, када су уручене и награде Културног центра Крушевац. Награду СЛОВО ЉУБВЕ уручио је вд директор КЦК мр Мирослав Смиљковић познатом књижевнику Ратомиру Ралету Дамјановићу. Награду 18 ФЕБРУАР је добио песник Љубодраг Обрадовић од заменице директора КЦК Јелене Вељковић. На академији је говорио Синиша Максимовић - заменик градоначелника Града Крушевца. У програму су поред добитника награда учествовали и: Хор Српкиње, кантаутор Милан Милетић, вокална солисткиња Милена Дамњановић, Јелена Василијевић - професорица клавира у Средњој музичкој школи у Крушевцу и Хип-Хоп група КЦК кореографа Дарка Вукашиновића. Програм су водиле Лидија Ужаревић - уредница КЦК и Јелена Ђорђевић - ПР КЦК. У реализацији и креацији програма учествовали су: Јелена Протић-Петронијевић, Јелена Ивановић, Љубодраг Обрадовић, Дејан Радојевић, Слађана Обрадовић, Рајна Алексић, Љиљана Панић, Ана Јовановић, Бранко Симић, Марко Вишњић Мирослав Прокопенко и Веркан Гвозденовић... (Информацију поставили Љуба Обрадовић и Љиља Панић)


Награду СЛОВО ЉУБВЕ је добио књижевник Ратомир Рале Дамјановић. Награду
је уручио вд директор КЦК мр Мирослав Смиљковић


Награду 18 фебруар је добио песник Љубодраг Обрадовић. Награду је уручила
заменица директора КЦК Јелена Вељковић


Синиша Максимовић - заменик градоначелника Крушевца


в.д.директор КЦК, мр Мирослав Смиљковић, са гостима Милутином Левићем, познатим
крушевачким привредником и градоначелником Крушевца Братиславом Гашићем

в.д. директора Културног центра Крушевац мр Мирослав Смиљковић
говори на отварању изложбе слика Аце Моравског


Унука Аце Моравског
Опширније...

О ЉУБАВИ И ВИНУ & ВЕЧЕ СА МИЛКЕТОМ

Културни центар Крушевац је поводом Светог Трифина - дана виноградара и светског дана љубави 14.12.2013. године реализовао два програма:
  • У Белој сали КЦК-а одржан је пригодан поетско-музички програм О ЉУБАВИ И ВИНУ на коме су певане винске песме у извођењу мушког камерног хора БИНИЧКИ, додељене награде најбољим учесницима конкурса на тему *ЉУБАВ* и казивани награђени радови и друге љубавне песме. Програм су водили Милена Раденковић и Марко Вучковић.
  • Исте вечери у Клубу КЦК одржан је концерт евергрин музике на тему ЉУБАВ под називом ВЕЧЕ СА МИЛКЕТОМ на коме је наступио познати крушевачки кантаутор Милан Милетић.
Конкурс на тему *ЉУБАВ* је организован поводом Дана заљубљених.  Организатори, петог по реду конкурса били су: Атеље-галерија МАКИ из Крушевца, Техничка школа Крушевац, Културни центар Крушевац и Милтимедијално удружење Цар Константин из Ниша, подружница Крушевац.


Живорад Милановић Маки, аутор пројекта уручује награде

Живорад Милановић Маки, аутор пројекта, казао је да је пристигло преко 90 врло квалитетних радова из земље и иностранства од којих је стручни жири одабрао најбоље радове по категоријама. Победници су:

Победници у категорији Поезије:

    * Прво место: Божана Ранђеловић, Филолошки факултет Ниш
    * Друго место: Наташа Станојевић, Медицинска школа Крушевац,
    * Треће место: Наталија Коцић, Гимназија Бора станковић, Ниш

Победници у категорији Проза:

    * Прво место: Сања Милићевић, Гимназија Крушевац
    * Друго место: Сузана Југовић, Економско - Трговинска школа Крушевац
    * Треће место: Сташа Ђорђевић, Економско - Трговинска школа Крушевац
    * Треће место: Неда Јанковић, Економско - Трговинска школа Крушевац

Победници у категорији Ликовни рад:

    * Прво место: Тијана Дражовић, Краљево
    * Друго место: Јелена Милосављевић, Техничка школа Крушевац
    * Треће место: Данијела Миљковић, Економско - Трговинска школа Крушевац

Победници у категорији ШОСО Веселин Николић:

    * Прво место: Петра Марковић
    * Друго место: Рамадани Сунај
    * Треће место: Александар Вујичић
 

Мушки камерни хор Бинички
Опширније...

РАТОМИР РАЛЕ ДАМЈАНОВИЋ У КРУШЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Ратомир Рале Дамјновић, познати српски књижевник и рецитатор, добитник овогодишње награде *СЛОВО ЉУБВЕ* Културног центра Крушевац гостовао је 19.02.2013. године у крушевачкој Гимназији и том приликом ученицима одржао час о својој књижевности и казивао између осталог и чувене *Мостарске кише*.  Као Ралетов гост ученицима Гимназије је своју поезију говорио и Љубодраг Обрадовић - главни и одговорни уредник КЦК, који је добио интерну награду Културног центра Крушевац *18 ФЕБРУАР* за 2013-ту годину. Уживајте!


Рале Дамјановић говори Мостарске кише у Гиманазији у Крушевцу


Љубодраг Обрадовић говори своју песму *БОГИЊА*
Опширније...

ПОДРШКА КЦК-у ЗА АДАПТАЦИЈУ БИОСКОПА ЕВРОПА

Основна идеја Културног центра Крушевац јесте да се Биоскоп Европа адаптира у мулти-функционални простор у којем би се реализовали сви драмски програми аматерских позоришта града Крушевца (Крушка и Жанка Стокић) али и фестивали ТИН ФЕСТ и ФЕШТ и рад драмског студија КЦК *Бата Миладиновић*. Наравно ту би се могле припремати и изводити и дечје представе Крушевачког позоришта, али и представљати, (у сарадњи са КПЗ) програми сеоских КУД-ова, који се тако мало виде у Крушевцу.

Приказивали би се и одабрани филмови, па би биоскоп Европа тако сачувао и своју основну делатност и опрему коју поседује, а то би већ била музејска (дакле непроцењива) вредност. А о свему томе старао би се Културни центар Крушевац, у сарадњи са другим установама у култури Града Крушевца...

Овом пројекту Културног центра Крушевац пристигла је и подршка АМАТЕРСКОГ ПОЗИРИШТА КРУШКА из Крушевца и синдикалног одбора Културног центра Крушевац. Преносимо Вам их у целости...
 

Културни центар Крушевац
Oдбор синдиката
09.02.2013. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СИНДИКАТА КЦК У ВЕЗИ СА ДАЉИМ СТАТУСОМ ОБЈЕКТА БИОСКОПА “ЕВРОПА”

Oдбор синдиката Културног центра Крушевац на седници од 9.2.2013. разматрао је актуелну размену саопштења и ставова менаџмента Крушевачког позоришта и менаџмента Културног центра Крушевац, а у вези са будућим статусом и функцијом објекта биоскопа “Европа”.

Oдбор синдиката радника Културног центра Крушевац, апсолутно стоји иза сваке, аргументима, написане речи у саопштењу свог менаџмента при чему има потребу да још једном подсети на следеће чињенице:
  • Објекат биоскопа “Европа” у функцији је кинематографије од маја 1938. године;
  • Културни центар Крушевац је спајањем Дома омладине и “Крушевац-филма” постао легитимни правни следбеник и корисник објекта Биоскопа “Европа”;
  • Евентуалним узимањем објекта биоскопа “Европа” од КЦК-а, узима се и део делатности, при чему треба нагласити да уз будућу адаптацију и нове садржаје, овај објекат са опремом коју има, може бити музејска вредност са могућношћу да се и после много година потомцима прикаже филм на начин како су филм гледали ближи и даљи преци;
  • Културни центар већ има део ресурса за реализацију дечјег позоришта, при чему истичемо племенитост наше идеје у смислу да се кроз аматерска стваралаштва највећем броју потенцијалних глумаца из села и града пружи једнака шанса ка глумачком стасавању и афирмацији;
  • Ова идеја Културног центра била је актуелна још давне 1994. године када је и потписан уговор између СО Крушевац, “Трајал корпорације” и КЦК-а. На жалост идеја није реализована а дечје позориште “Бебино” није урађено;
  • Аматерска драмска позоришта ( “Жанка Стокић” и “Крушка”) већ раде и стварају под кровом Културног центра Крушевац; Драмски програм Културног центра Крушевац реализује се кроз васпитно образовни рад у Уметничком студију говора и глуме, ако и кроз рад Позоришног студија КЦК-а “Бата Миладиновић”. Поносни смо на рад овог студија из кога су поникли великани данашње позоришне и филмске сцене, као што су Војин Ћетковић, Сергеј Трифуновић, Бранислав Трифуновић, Марко Живић, Саша Петронијевић, Наташа Тапушковић, Наташа Марковић...
  • ТИН ФЕСТ младе људе склања са улице и окреће их позоришту, уметности и култури, те тако има и педагошку улогу. Идеју за оснивање ТИН ФЕСТА дали су чланови Ученичког парламента града, што доказује да су млади имали поверења у нас, а ми вољу да правимо заједничке пројекте, што је и мисија ове установе. Афирмација драмске уметности међу средњошколцима, развијање такмичарског духа и препознавање и афирмација младих глумачких талената само су неки од циљева ове позоришне манифестације;
Дакле, Културни центар Крушевац, апсолутно подржава идеју да Град добије дечје позориште, али под кровом наше установе, а ако Крушевачко позориште то жели у свом окриљу онда смо слободни да препоручимо неке друге просторе као што је Дом војске, сала Дома Синдиката, сала биоскопа у ИМК “14. Октобар” и сл...;
Опширније...
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates