ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ -ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА И СЛИКА ПОЕЗИЈА ПРИРОДЕ