AUTENTIČNA EMOTIVNOST PRIRODE - izložba slika Peđe Rakićevića