Захвалница директору Културног центра Крушевац за допринос и унапређење рада ОШ Жабаре