Представа "Зимска бајка"

Руско дечије позориште из Новог Сада и удружење сународника ЛУЧ. Гостовање дечијег хора КЦК

 Rusiaaa 12 Rusiaaa 5