Финансијски извештај и извештај о раду за 2014. годину

На седници Надзорног и Управног одбора одржаној 26. фебруара 2015. године, разматрани су извештаји о раду и пословању Културног центра Крушевац за 2014. годину, и исти су једногласном одлуком усвојени.

Из извештаја се види да је то најбољи пословни резултат у последњих 18 година.

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.Г.

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:                             77.871.686,61

РАСХОДИ И ИЗДАТЦИ:                                 76.810.093,84

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА:                   1.061.592,77

КОРЕКЦИЈА:                                                         267.695,82

КОРИГОВАНИ СУФИЦИТ:                               1.329.288,59

 

Суфицит остварен у 2014.год. у износу 1.329.288,59 је настао по основу разлике између прихода и примања и трошкова и издатака у износу 1.061.592,77 дин. која је коригована за набављену опрему у 2014. год. из наменски издвојених новчаних средстава обрачунате амортизације у 2013,год. у висини процентуалног учешћа сопствених прихода у укупним приходима.

Из овако оствареног суфицита који није наменски опредељен биће покривен дефицит из 2012.год. у износу 251.566,04 дин.

 

                           

 

Поред тога реализовано је 432 програма.

 

      

                         Табеларни приказ Извештаја о раду од 01.01 – 31.12.2014.

 

                           Културног центра Крушевац

 

 

 

Р.бр.

                 Назив програма

Број

програма

Број

посетилаца

1.

Књижевни програм

Kњижевно-филозофска школа

4. сајам књига и издаваштва Расинског округа

       34

         3     42

         5

2 350

     150

1 000

2.

Трибине

11. фестивал подводног филма

         4

         1       5

     500

3.

Клуб КЦК

Светски Дан борбе против СИДЕ

       18

         1     19

6 700

4.

Драмски програм

Новогодишња представа

       45

       13       58

7 400

5.

Ликовни програм

     14     14

1 400

6.

Фестивалски програм

         3         3

1 500

7.

Музички програм

       9       9

     700

8.

Дечији програм – Пионирски парк

       18       18

3 200

9.

Галерија Милића од Мачве

       24       24

   2 100

10

Остали програми (поводом значајних дана, датума)

       22       22

  3 000

11.

Jaвни часови

         9         9

   1 100

12.

Манифестације

       14       14

 

13.

Активности КУД- ова

       32       32

 

14.

Бајке детиљства- Дани руског дечијег филма у Срб.

       25       25

   4 000

15.

Француски филм

         5       5

 
 

     У к у п но :

               299

35 100

16.

Филм- 133 (филма), 478 ( пројекција )

              133

18 916

 

     У К У П Н О:

               432

54 016

 

                                                                                                                      Културни центар Крушевац

 

                                                                                                               ______________________________

 

                                                                                                               Мр Мирослав Смиљковић, директор

 

Напомена: Једино се биоскопске посете бележе бројем продатих карата, остале посете програма су дате на основу слободне процене одговорног уредника за одређени програм.

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates