ФИНАЛНО ВЕЧЕ ФЕСТИВАЛА МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ РАСИНСКОГ ОКРУГА