ТРИБИНА ДУХОВНО-ЕКОЛОШКЕ БРЕДНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ И УЛОГА МЛАДИХ У СВЕОПШТИМ НАПОРИМА ОПСТАНКА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА