ИЗДАЈЕ СЕ У ЗАКУП КЛУБ КЦК ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА