О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3/2013

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012)

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
Ул. Чолак Антина број 1, 37 000 Крушевац

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3/2013

У поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на адаптацији унутрашњег ентеријера Клуба Културног центра Крушевац закључен је уговор са понуђачем ГПР “ПРОФИГРАДЊА СУРДУЛИЦА”, Велико Головоде бб, Крушевац.

Вредност уговора о јавној набавци: 1.095.299,00 динара без ПДВ-а, односно 1.314.358,80 динара са ПДВ-ом.

Датум закључења уговора: 26.08. 2013. године.

Директор
мр Мирослав Смиљковић

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates