НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
БРОЈ ЈНМВ 1/2015

Установа у култури “ Културни центар Крушевац” Крушевац ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА пословни простор у Биоскопу Крушевац

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

Оглас за лицитацију пословног простора у Биоскопу “Крушевац”

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

 

POČETAK RADOVA NA SREDJIVANJU FASADE ZGRADE KCK

04.06.2014. su zapoceti radovi na sredjivanju fasade zgrade KCK, kao i zameni stolarije.
Radove su obisli lokalni mediji, kao i:
- mr Miroslav Smiljkovic, direktor KCK
- Violeta Kaplarevic, pomocnik direktora KCK
Zavrsetak radova je planiran za 23. jun 2014.

Picture 037 Custom

Опширније...

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ у поступку јавне набавке мале вредности - Инвестиционо одржавање зграде

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.у поступку јавне набавке мале вредности - Инвестиционо одржавање зграде
Културног центра Крушевац - фасадерски и столарски радови.
БРОЈ 3/2014

 

 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

У Културном центру Крушевац данас (26. мај 2014.) је потписан 

уговор о извођењу

фасадерских и столарских радовау оквиру инвестиционог одржавања зграде Културног центра.

У име КЦК уговор је потписао директор, мр Мирослав Смиљковић,

а у име извођача радова З.Р. "КРУШЕВАЦ СТАКЛО", директор Зоран Илић.

Наручилац посла (КЦК) је после спроведене јавне набавке (б. 3/2014.) изабрао најповољнијег

извођача, а према понуди извођача бр. 21/2014 од 29.04.2014.

Уговорена цена радова је 2.304.110,40 дин. (са урачунатим ПДВ-ом).

Picture 002 Custom

Директор КЦК, мр Мирослав Смиљковић

Опширније...

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
БРОЈ ЈНМВ 4/2014

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2014

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ну поступку јавне набавке мале вредности
по партијама, Партија 2 – дигитална штампа
БРОЈ 2/2014

 

НАБАВКА РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ – ФАСАДЕРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ април 2014. КРУШЕВАЦ

НАБАВКА РАДОВА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ – ФАСАДЕРСКИ И СТОЛАРСКИ
РАДОВИ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ 3/2014

На линковима испод можете преузети документацију у пдф-у

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Набавка штампарских услуга за потребе Културног центра Крушевац - ДИГИТАЛНА ШТАМПА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025,
Емаил:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА - ДИГИТАЛНА ШТАМПА
"Поступак јавне набавке мале вредности, број 2/2014"


На линковима испод можете преузети документацију у пдф-у

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

датум:08.04.2014.год

дел.бр. 1034-2/2014.

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012)

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

ул. Чолак Антина број 1, 37000 Крушевац

www.kck.org.rs

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

јавне набавке мале вредности

по партијама, Партија 2 – дигитална штампа, број 2/2014

1.Предмет набавке: штампарске услуге, по партијама, партија 2– дигитална штампа

Шифра из Општег речника набавки: 22000000 – штампани материјал и сродни производи

2 . Процењена вредност:

Укупна процењена вредност износи : 237.916,оо динара без ПДВ-а

3 .Број примљених понуда:

У предметном поступку јавне набавке мале вредности, примљене су 2 понуде:

1. “СВЕН” д.о.о., Ниш, ул. Стојана Новаковића 10

2. “СатЦип”, д.о.о.,Врњачка Бања, Тржни центар Пијаца 101

4. Критеријум за оцењивање понуда:

Најнижа понуђена цена

5.Разлог за обуставу поступка:

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности штампарске услуге, по партијама, број

2/2014- Партија 2 – дигитална штампа, по позиву за подношење понуда, објављен на

Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs), на интернет адреси града Крушевца

www.krusevac.rs, и интернет адреси Културног центра Крушевац www.kck.org.rs. и слања на

минимум три e-mail адресе понуђача, из разлога што је Понуда “СатЦип”, д.о.о.,Врњачка

Бањаје неприхватљива јер је изнад процењене вредности јавне набавке од 237.916,00 динара

без ПДВ, а понуђена цена је 252.750,00 динара без ПДВ-а, а Понуђач “СВЕН” д.о.о., Ниш је

одустао од предметне набавке.

6 .Датум доношења одлуке о обустави поступка :

31.03.2014.године, дел.бр.949-6/2014

7 . Када ће поступак бити поново спроведен

Поступак ће бити поново спроведен по истеку рока коначности рокова дефинисаних законом,

односно у року од 5 радних дана по објављивању обавештења о обустави поступка јавне

набавке на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца www.kck.org.rs.

Директор

мр Мирослав Смиљковић

 

2020  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates