Žiriranje radova za 27. MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE „ZLATNA KACIGA”

* ODLUKE ŽIRIJA XXVII KONKURSA MEĐUNARODNOG FESTIVALA

HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA’’ 2019.

* ZAPISNIK O RADU ŽIRIJA ZA KARIKATURU

   

 

ŽIRIRANJE RADOVA  AUTORA DO 18 GODINA ZA 27. MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA" 2019.

 

* ODLUKA ŽIRIJA ZA RADOVE AUTORA DO 18 GODINA ZA 27. MEĐUNARODNI

 FESTIVAL HUMORA I SATIREZLATNA KACIGA

* OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA ZA RADOVE AUTORA DO 18 GODINA

ZA 27. MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE