ЗЛАТНА КАЦИГА-GOLDEN HELMET

20- RESULT      -     21- KONKURS

ВИДЕО-АУДИО и КЦК БЛОГ


  КЦК АРТ               КЦК БЛОГ

Добродошли у Крушевац !

ПРЕТРАГА САЈТА

СЛОВАР ЗА МИЛИЋА...

ЗЛАТНА КАЦИГА

КУЛТ СПОМЕНАР КЦК

БИОСКОПИ

ПУТЕВИ КУЛТУРЕ

КОНКУРСИ... и огласи

Poziv za dostavljanje ponude za digitalnu i ofset štampu

Kulturni centar Kruševac
Kruševac
15.03.2012. god.

POZIV I UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ZA OFSET I DIGITALNU ŠTAMPU

Kulturni centar Kruševac poziva zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom za dodelu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti u otvorenom postupku za ofset i digitalnu štampu, po sledećim uslovima: Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom ponuđača, sa naznakom “NE OTVARATI-PONUDA ZA OFSET I DIGITALNU ŠTAMPU” na adresu: Kulturni centar Kruševac, Topličina 2/2 37.000 Kruševac.

Ponuda mora stići preporučenom poštom ili lično, na gore navedenu adresu najkasnije do 22.03. 2012. godine do 11 časova, bez obzira na način dostave, uz popunjenu i overenu Izjavu o ispunjenosti obaveznih uslova i ugovor za štamparske uslove-ofsetna i digitalna štampa. Ponude koje naručilac primi nakon isteka roka biće odbijene i neotvorene vraćene ponuđaču. Nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Cena mora biti izražena u dinarima bez uračunatog PDV-a (poreski obveznici koji nisu u sistemu PDV-a u obavezi su da tu činjenicu naznače u ponudi). Cena iskazana u ponudi je konačna i nije podložna promenama, izražena po komadu na osnovu naznačenog tiraža. Svi eventualni popusti i povoljnosti moraju biti uračunati u ponudu. Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, nikakav predlog u tom pogledu neće biti razmotren.

Kriterijum za ocenu ponuda je “najniža ponuđena cena”.

Опширније: Poziv za dostavljanje ponude za digitalnu i ofset štampu

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ КЦК ЗА 2011.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
ГОДИШЊИХ НАГРАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ:

*СЛОВО ЉУБВЕ* и *18 ФЕБРУАР* ЗА 2011. ГОДИНУ
 

ГОДИШЊА НАГРАДА СЛОВО ЉУБВЕ

Додељује се ствараоцима и организаторима културног живота, уметницима који свој рад посвећују развоју и ширењу културе и уметности, а који су духовно везани за програмске активности Културног центра Крушевац.

Право предлагања имају културне, просветне и научне установе, организације, удружења и појединци.

За награду СЛОВО ЉУБВЕдодељује се:

повеља са именом и презименом лауреата и текстом песме СЛОВО ЉУБВЕ Деспота Стефана Лазаревића.

новчана награда чију висину утврђује управни одбор Културног центра Крушевац посебном одлуком.

Опширније: ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ КЦК ЗА 2011.