PREDSTAVLJANJE NEMAČKE NOVINARKE - UMETNICE GABRIJELE SENFT