Установа у култури “Културни центар Крушевац” ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА Клуб КЦК