Представљање КУД-а „Радомир Јаковљевић Јакша“ Велика Ломница

Сусрети 2021

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

 

МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ВЕЛИКА ЛОМНИЦА ЧИНЕ ТРИ НАСЕЉЕНА МЕСТА: БУЦИ, ВЕЛИКА ЛОМНИЦА И БУКОВИЦА. НАСЕЉЕНА МЕСТА НАЛАЗЕ СЕ У ПОДНОЖЈУ НАЈЛЕПШЕ ПЛАНИНЕ, ЈАСТРЕПЦА. ЈАСТРЕБАЦ НИЈЕ САМО НАЈШУМОВИТИЈА ПЛАНИНА ВЕЋ ЈЕ И ЈЕДНА ОД ПЛАНИНА СА НАЈВИШЕ ВОДЕ НА ОВОМ ДЕЛУ БАЛКАНА. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРОСТИРЕ СЕ НА ОКО СЕДАМДЕСЕТ КИЛОМЕТАРА КВАДРАТНИХ ШТО ОБУХВАТА И ИЗЛЕТИШТЕ НА ЈАСТРЕПЦУ. У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ИМА ДОСТА ВИКЕНДАША КОЈИ СУ ПРИСУТНИ ВЕЋИ ДЕО ГОДИНЕ.

НАСЕЉЕНА МЕСТА БУЦИ И ЛОМНИЦА, СНАБДЕВАЈУ СЕ ВОДОМ ИЗ МЕСНОГ ВОДОВОДА, СА ЈАСТРЕПЦА, КОЈИ ЈЕ ИЗГРАЂЕН ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА САМОДОПРИНОСОМ И РАДОМ МЕШТАНА . УКУПНО ИМА ОКО 450 ПРИКЉУЧАКА. АНАЛИЗУ ВОДЕ ВРШИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ, ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО. НАСЕЉЕНО МЕСТО БУКОВИЦА СЕ СНАБДЕВА ВОДОМ ИЗ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА. У ТОКУ ЈЕ АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА БУЦИ И ЛОМНИЦА.

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СЕ НАЛАЗЕ:

ДОМ КУЛТУРЕ У КОМЕ СУ СМЕШТЕНИ:

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „СОКО“, ПРОСТОРИЈЕ СПОРТСКОГ КЛУБА, ДИСКОТЕКА, ОМЛАДИНСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТОНИ ТЕНИС, ВЕЛИКА САЛА СА БИНОМ ЗА ПРЕДСТАВЕ И ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ.

НОВИ ДОМ У КОМЕ СУ СМЕШТЕНЕ:

ПОШТА СА ЦЕНТРАЛОМ, ПРОСТОРИЈЕ АМБУЛАНТЕ, ПРОСТОРИЈЕ: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, КУД-а И УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА.

ДОМ У БУКОВИЦИ СА ПРОСТОРИЈАМА ЗА ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА И ПРОСТОРИЈАМА ЗА ПРОДАВНИЦУ МЕШОВИТЕ РОБЕ.

 

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРИВРЕДА

. ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕ БРДСКО-ПЛАНИНСКО СА НАДМОРСКОМ ВИСИНОМ ОД 250 ДО 600.м. н/в.

ДОМАЋИНСТВА ПОСЕДУЈУ ОБРАДИВЕ ПОВРШИНЕ ПРОСЕЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ ОКО 40.ари. СА ОКУЋНИЦОМ КАО И ПАРЦЕЛЕ НА РАЗЛИЋИТИМ ЛОКАЦИЈАМА.

ОПРЕМЉЕНОСТ ПОЉОПРИВРЕДНИКА МЕХАНИЧАЦИЈОМ ЈЕ РЕЛАТИВНО ДОБРА. СТАНОВНИШТВО СЕ ВЕЋИНОМ БАВИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ХЕТЕРОГЕНИХ САДРЖАЈА:

ОВЧАРСТВО, КОЗАРСТВО, ГОВЕДАРСТВО / ФАРМА КРАВА ТУТУЛИЋ/, ФАРМА ПИЛИЋА СТЕВАНЧЕВИЋ БУКОВИЦА, ПЧЕЛАРСТВО , РАТАРСТВО, ВОЋАРСТВО - ЗАСАДИ КУПИНА,МАЛИНА И ЈАГОДА ОКО 20.х. ЗАСАДИ КОШТИЧАВОГ ВОЋА ИМА ОКО 30.х. ЗАСАДИ ЛЕШНИКА ИМА ОКО 5.х., ПОДИЗАЊЕ ШУМСКИХ ЗАСАДА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШУМЕ. ЗАСТУПЉЕНА ЈЕ И ПРОИЗВОДЊА ИНДУСТРИЈСКОГ И ПОВРТНОГ БИЉА А ТАКОЂЕ И СТОЧНОГ БИЉА.

kpz 1

НА ИНИЦИЈАТИВУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЈАГОДАСТОГ ВОЋА, ОСНОВАНО ЈЕ 2004.г. УДРУЖЕЊЕ „ЈАСТРЕБАЧКИ БИСЕР“ - БУЦИ. ЦИЉ ОВОГ УДРУЖЕЊА ЈЕ УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ СА ОСВРТОМ И НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА, КАО И ПРОМОЦИЈА И АФИРМАЦИЈА РАЗВОЈНИХ, ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ, ЕКОНОМСКИХ МОГУЋНОСТИ. У ПЕРИОДУ ОД ОСНИВАЊА ПА НАДАЉЕ, УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИМАЛО ВЕЛИКИ БРОЈ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ МЕДИЈСКИ ПРОПРАЋЕНЕ И ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНЕ У ЈАВНОСТИ. ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА СУ РЕДОВНИ ПОСЕТИОЦИ СЕМИНАРА, ПРЕДАВАЊА, САЈМОВА И РАЗНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА. ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДОСАДАШЊЕ УЧЕШЋЕ У РАЗНИМ АКТИВНОСТИМА, КРОЗ ОТВОРЕНЕ ДИЈАЛОГЕ СА ДРУГИМ СТРУКТУРНИМ УДРУЖЕЊИМА ПОЉОПРИВРЕДНИКА, ПРЕРАДНИМ ЦЕНТРИМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА ОВИМ СЕКТОРОМ И ЧВРШЋОЈ САРАДЊИ ИСТИХ РАДИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА, УДРУЖЕЊЕ ЋЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОИЗВОДЊУ ПРИМЕРЕНУ ПОТРБАМА ТРЖИШТА СА ЗАДАТКОМ НА УВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ПРИМАРНОГ ПРОИЗВОДА УЗ ПРАВИЛАН ОДНОС ПРЕМА СВОМ ОКРУЖЕЊУ.

ПРИСУТНО ЈЕ И БРАЊЕ СА ОТКУПОМ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА.

КАО МАЛА ПРИВРЕДА:

 • ДВЕ ХЛАДЊАЧЕ ЗА ОТКУП ВОЋА И ШУМСКИХ ПЛОДОВА .

 • ДВЕ ЛИМАРСКЕ РАДИОНИЦЕ,

 • ФАРМА ТОВНИХ ПИЛИЋА У БУКОВИЦИ,

 • ФАРМА КОЗА У БУКОВИЦИ,

 • ЗАНАТСКА РАДЊА СТОЛАРИЈЕ ЛАЗАРЕВИЋ,

 

УРЕЂЕЊЕ СЕЛА

 • РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И НАСИПАЊЕ СОКАКА.

 • АСВАЛТИРАН СОКАК ОД ДОЊЕ ПРОДАВНИЦЕ ДО КУЋА МИЛАНОВИЋА У ЛОМНИЦИ.

 • АСВАЛТИРАН СОКАК ОД КУЋА МИЛАНОВИЋА ДО ГЛАВНОГ ПУТА У ЛОМНИЦИ.

 • УРАЂЕН ДАЛЕКОВОД КРОЗ СЕЛО ДО ЈАСТРЕПЦА.

 • УРАЂЕНА НН МРЕЖА.

 • КАНАЛИСАН КАНАЛ ЦЕВИМА 40.МЕТАРА ПОРЕД СВЛАЧИОНИЦЕ У ЛОМНИЦИ.

 • АСВАЛТИРАН СОКАК ПОРЕД БУНАРА КИСЕЛЕ ВОДЕ ДО БУКОВАЧКОГ ПУТА, НАСЕЉЕ КИСЕЛА ВОДА.

 • АСВАЛТИРАН ГЛАВНИ ПУТ ОД ТРМЧАРСКЕ РЕКЕ ДО ПРВОГ ОГЛЕДАЛА У ЛОМНИЦИ.

 • АСВАЛТИРАН ПЛАТО ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У БУКОВИЦИ.

 • ИЗГРАДЊА БАЗЕНА И ЦРПНИХ СТАНИЦА ЗА ГРАДСКИ ВОДОВОД.

kpz 3

ЗДРАВСТВО

АМБУЛАНТА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВЕЛИКА ЛОМНИЦА , ОПСЛУЖУЈЕ НАСЕЉЕНА МЕСТА:

БУЦИ, ВЕЛИКУ ЛОМНИЦУ, БУКОВИЦУ, ТРМЧАРЕ, СЕЗЕМЧУ И СЛАТИНУ. ЈЕДНА ЈЕ ОД НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ АМБУЛАНТИ КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАНА 2020.год . ДОКТОР РАДИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА А КАД ЈЕ ПОТРЕБНО ОДЛАЗИ И У КУЋНЕ ПОСЕТЕ.

 

ЕКОЛОГИЈА

УВОЂЕЊЕМ ОРГАНИЗОВАНОГ ИЗНОШЕЊЕА СМЕЋА, МНОГО ЈЕ МАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ „ЈАВОР“ КОЈЕ ПОСТОЈИ ДУЖИ НИЗ ГОДИНА БАВИ СЕ И ЕДУКАЦИЈОМ СТАНОВНИШТВА О ПРАВИЛНОМ ОДЛАГАЊУ ОТПАДА. РЕДОВНО СЕ ЧИСТИ РЕЧНО КОРИТО ОД ПОЛОМЉЕНОГ ДРВЕЋА И СЛ.

 

СПОРТ

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОСТОЈЕ ТРИ ФУДБАЛСКА КЛУБА КОЈИ СУ ВЕОМА УСПЕШНИ. ФК „13. АПРИЛ“, ФК „БУКОВИЦА“ И ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЛОМНИЦА“. У ЛОМНИЦИ И БУКОВИЦИ СУ ИГРАЂЕНЕ СВЛАЧИОНИЦЕ. У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ИМА ДВА ТЕРЕНА ЗА ВЕЛИКЕ И ШЕСТ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ.

РАДИ И ПРИВАТНА ТЕРЕТАНА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ.

 

ШКОЛСТВО

ШКОЛА У ВЕЛИКОЈ ЛОМНИЦИ ПРВИ ПУТ ЈЕ ПОЧЕЛА СА РАДОМ ДАЛЕКЕ 1911.год. САДАШЊА ЗГРАДА НАПРАВЉЕНА ЈЕ 1935.г. ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА БИЛА ЈЕ ОСМОГОДИШЊА И ИМАЛА ЈЕ ОД 200 ДО 400 УЧЕНИКА ИЗ ВИШЕ СЕЛА. СМАЊЕЊЕМ БРОЈА УЧЕНИКА ПОСТАЈЕ ЧЕТВОРОРАЗРЕДНА, А МАТИЧНА ШКОЛА ЈЕ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“ ИЗ КРУШЕВЦА.

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОЈ ЛОМНИЦИ ПОХАЂАЈУ ДЕЦА ИЗ ДВА СЕЛА. ОДЕЉЕЊА СУ КОМБИНОВАНА.

НАСТАВУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЕРОНАУКЕ ДРЖЕ ПРЕДАВАЧИ ИЗ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ.

У ШКОЛИ АКТИВНО РАДЕ СЕКЦИЈЕ: ФОЛКЛОРНА, ДРАМСКА И РЕЦИТАТОРСКА.

У ШКОЛИ ПОРЕД РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ПОСТОЈЕ И ДРУГИ ОБЛИЦИ РАДА: РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА, ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ, ОДЛАЗАК У МУЗЕЈ, БИОСКОП, ПОЗОРИШТЕ.

У ШКОЛИ ПОСТОЈИ ПАРНО ГРЕЈАЊЕ. ВОДОМ СЕ СНАБДЕВА СА МЕСНОГ ВОДОВОДА. ПОШТО СУ У ПИТАЊУ ДЕЦА РАДИ БЕЗБЕДНОСТИ И ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ, УГРАЂЕН ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ХЛОРИНАТОР. МОКРИ ЧВОР ЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ. УЗ ПОМОЋ РОДИТЕЉА И МАТИЧНЕ ШКОЛЕ УГРАЂЕН ЈЕ БОЈЛЕР И РАЗВЕДЕНА МРЕЖА СА ТОПЛОМ ВОДОМ.

ШКОЛА ИМА БИБЛИОТЕКУ СА ОКО 1.000 КЊИГА. ТО СУ ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ, СЛИКОВНИЦЕ, ЛИТЕРАТУРА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ПОЉОПРИВРЕДЕ И БЕЛАТРИСТИКЕ.

ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ДВАНАЕСТ КОМПЈУТЕРА. УРАЂЕНА ЈЕ ИНФОРМАТИЧКА УЧИОНИЦА. СВАКА УЧИОНИЦА ИМА ИНТЕРНЕТ КОЈИ ЈЕ УРАЂЕН ДОНАЦИЈОМ РОДИТЕЉА. ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ФОТОКОПИР АПАРАТ И ШТАМПАЧ, КОЈИ ТАКОЂЕ ОЛАКШАВАЈУ РАД И ОСАВРЕМЕЊУЈУ НАСТАВУ.

kpz 4

 

КУЛТУРА

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО, КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАНО ЈОШ ДАЛЕКЕ 1928.г. ПОД ИМЕНОМ „СОКОЛИ“ , 1964.год. МЕЊА ИМЕ У КУД „ЛОМНИЦА“ , А 1985.г. МЕЊА ИМЕ И РЕГИСТРУЈЕ СЕ КАО КУД „РАДОМИР ЈАКОВЉЕВЋ ЈАКША“, И ТО ИМЕ НОСИ И ДАНАС. ДРУШТВО ИМА ОКО ОСАМДЕСЕТАК ЧЛАНОВА ОД ШЕСТ ДО ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА СТАРОСТИ.

ДРУШТВО ИМА ФОЛКЛОРНУ, ДРАМСКУ, РЕЦИТАТОРСКУ И ПЕВАЧКУ СЕКЦИЈУ, КОЈИ ЗАЈЕДНО РАДЕ НА СТВАРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН. У САСТАВУ КУД-а УСПЕШНО РАДИ И ДЕЧИЈИ ФОЛКЛОР.

КУД „РАДОМИР ЈАКОВЉЕВИЋ ЈАКША“ БЕЛЕЖИ НИЗ ПОБЕДА НА РАЗНИМ ФОЛКЛОРНИМ И ДРАМСКИМ ФЕСТИВАЛИМА АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА.

КУД „Р.Ј. ЈАКША“ ОД 2004.г. ПОСТАЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА „ СМОТРА ДЕЧИЈЕГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА „ У САРАДЊИ СА КУЛТУРНИМ ЦЕНТРОМ И КУЛТУРНО ПРОСВЕТНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ КРУШЕВАЦ.

kpz 1

ТРЕБА РЕЋИ ДА ЈЕ КУД УСТАНОВИО КУЛТУРНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ, ТАКМИЧЕЊЕ ПЕВАЧА АМАТЕРА ИЗВОРНИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА „ЛОМНИЧКИ ЂЕРДАНИ“, КОЈА ОКУПЉА ПЕВАЧЕ АМАТЕРЕ ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ.

kpz 2

kpz 2

 

2022  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates