Станислав Бинички ,,Век постојања БГ опере"

https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1758897