ODLUKE ŽIRIJA XXIX KONKURSA MEĐUNARODNOG FESTIVALA HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA’’ 2021.

IMG 5879 Copy

ODLUKE ŽIRIJA

XXIX KONKURSA MEĐUNARODNOG FESTIVALA

HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA’’ 2021.

I TEME

а) PROZOR za karikaturu i pisanu formu

b) MUZIKA za mlade do 18 godina

II KATEGORIJE

а) Кarikatura

b) Pisana forma (priča, pesma, аforizam)

c) Za mlade do 18 godina

˗˗ каrikatura, strip i pisana forma

III BROJ RADOVA

Karikatura i pisana forma (priča, pesma i aforizam)

Ukupno: 347autora (291 autor za karikaturu i 56 autora za pisanu formu) iz 50 zemalja sveta poslalo je 882 karikature, 35 priča, 43 pesme I 579 aforizama

Mladi su poslali 140 karikatura i 16 stripova, 6 pesama i 2 priče

IV ČLANOVI ŽIRIJA

а) Za karikaturu

1. Goran Ćeličanin, predsednik

2. Muhamed Đerlek, član

3. Branislav Miljković, član

b) Za pisanu formu

1. Dragiša Pavlović Rasinski, predsednik

2. Momir Dragićević, član

3. Ivko Mihajlović, član

v) Za mlade do 18 godina

1. Jelena Protić Petronijević, predsednik

2. Marija Stojadinović, član

3. Rajna Marinković Aleksić, član

V NAGRADE

а) Za karikaturu

  • Zlatna kaciga: DARKO DRLJEVIĆ, CRNA GORA

  • II nagrada: STEFAAN PROVIJN, BELGIUM

  • III nagrada: JUGOSLAV VLAHOVIĆ, SRBIJA

DIPLOME:

1. MUSA GUMUS,TURKEY

2. LIU QIANG,CHINA

3.SAŠA DIMITRIJEVIĆ, SRBIJA

4. JAVAD TAKJOO,IRAN

5.KLAUS PITTER,AUSTRIA

6.SNEŽANA ČOMOR,SRBIJA

7. VALENTIN DRUZHININ,RUSSIA

8. SLAWOMIR MAKAL,POLAND

9. OLEKSANDER DUBOVSKYI,UKRAINE

10.AHMAD LORD,UK

11.FILIP KARAN,SRBIJA

12.SLOBODAN OBRADOVIĆ,SRBIJA

Članovi žirija

1. Goran Ćeličanin _____________________

2. Muhamed Đerlek ______________________

3. Branislav Miljković ______________________

b) Pisane forme

Zlatna kaciga za priču ,,Arsini prozori’’

(šifra:Lucerka)

autor: Đokica Miljkovic, Novo Selo

Zlatna kaciga za pesmu,,Prozor''

(šifra: Patent)

autor: Miladin Berić, Banja Luka

Zlatna kaciga za aforizam: ,,Na skupštinske prozore stavili smo rešetke. Da se poslanici navikavaju.’’

(šifra:Levandovski)

autor: Bojan Ljubenović, Beograd

Nagrada ,,Rade Brka’’ za priču ,,Prozorska osmatračnica’’

šifra: Četvrtak

autor: Milko Stojković, Smederevska Palanka

Članovi žirija

1.Dragiša Pavlović Rasinski ________________________

2. Momir Dragićević ________________________

3. Ivko Mihajlović ________________________

v) Konkurs za mlade do 18 godina

Nagrada za karikaturu i strip:

I mesto Anastazija Stambolović,Gimnazija , Čačak

II mesto Nevena Milivojević, OŠ „Mile Dubljević“,Lajkovac

III mesto Tamara Vesić,OŠ „Vojislav Voka Savić“,Lazarevac

Specijalne nagrade

Dunja Milošević,OŠ „Mile Dubljević“,Lajkovac

Mia Gerginović,OŠ „Vera Radosavljević“,Negotin

Rastko Tripković,Atelje Kabupa,Beograd

Nagrada za pisanu formu:

I mesto Minja Đelkapić, Čačak

II mesto Lana Veljković , OŠ „Vasa Čarapić“,Beli Potok, Beograd

III mesto Teodora Spasojević , OŠ „Vasa Čarapić“,Beli Potok, Beograd

Članovi žirija

1.Jelena Protić Petronijević ________________

2. Marija Stojadinović ________________

3.Rajna Marinković Aleksić ________________

U Kruševcu

12.2.2021. god.

IMG 5841 Copy

ZAPISNIK O RADU ŽIRIJA ZA KARIKATURU

29. KONKURSA MEĐUNARODNOG

FESTIVALA HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA''

(KRUŠEVAC – SRBIJA)

Žiri radio u sastavu:

  • Goran Ćeličanin, predsednik žirija

  • Muhamed Đerlek, član

  • Branislav Miljković, član

U prvom krugu selektovanja prispelih radova (882 karikature od 291 autora iz 50 zemalja) izabrane su karikature koje će ući u katalog Festivala. U drugom krugu selektovanja članovi žirija su iz preostalih radova odabrali svako po 5 radova, čime je napravljen najuži izbor radova. Tako odabranih 15 karikatura članovi žirija su ocenjivali poenima od 1 do 15. Sabiranjem podeljenih poena dobijen je konačni redosled 15 najuspešnijih karikatura po mišljenju žirija. Taj redosled je prikazan u priloženoj tabeli.

ZLATNU KACIGU (sa 39 poena od mogućih 45) dobio je Darko Drljević (Crna Gora), drugu nagradu dobio je Stefaan Provijn (Belgium), ( 37 poena) a treću nagradu Jugoslav Vlahović (Srbija), ( 36 poena)

Diplome;

1. MUSA GUMUS, TURKEY

2. LIU QIANG, CHINA

3. SAŠA DIMITRIJEVIĆ, SRBIJA

4. JAVAD TAKJOO, IRAN

5. KLAUS PITTER, AUSTRIA

6. SNEŽANA ČOMOR, SRBIJA

7. VALENTIN DRUZHININ, RUSSIA

8. SLAWOMIR MAKAL, POLAND

9. OLEKSANDER DUBOVSKYI, UKRAINE

10. AHMED LORD, UK

11. FILIP KARAN, SRBIJA

12. SLOBODAN OBRADOVIĆ,SRBIJA

Članovi žirija

1. Goran Ćeličanin _____________________

2. Muhamed Đerlek ______________________

3. Branislav Miljković _____________________

KRUŠEVAC, 12.02.2021.GOD

IMG 5832 Copy

O B R A Z L O Ž E NJ E

ŽIRIJA ZA RADOVE AUTORA DO 18 GODINA

ZA 29. MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE

Žiri je vrlo pažljivo pregledao likovne radove i pročitao sve radove u pisanoj formi, a bilo je:

  • 140 karikatura,

  • 16 stripova,

  • 6 pesama,

  • 2 priče

Kada je reč o likovnim radovima, Žiri je posebnu pažnju posvetio idejnosti i likovnoj realizaciji.

Selektovani radovi zadovoljavaju zahteve navedene u propozicijama Konkursa. U većem broju radova bilo je elemenat karikature. Većina stripova nema elemente humora i satire. Uži izbor karikatura i stripa u potpunosti zadovoljava kriterijume konkursa.

Preporuka Žirija za autore koji su ušli u uži izbor je da nastave bavljenje karikaturom i stripom u budućnosti jer imaju dobru osnovu.

Mišljenje Žirija o pisanim radovima.

Ove godine na Konkurs je pristiglo manje radova zbog poznate epidemiološke situacije. Međutim, među radovima koji su stigli na Konkurs nije bilo teško izdvojiti najbolje. I ovog puta je mišljenje žirija da nedostaje elemenata humora i satire. Ipak, nagrađeni radovi su na duhovit način odgovorili na temu.

U Kruševcu,

12.02.2021.godine

Žiri:

1.Jelena Protić Petronijević, predsednik ________

2.Marija Stojadinović, član _______________________

3.Rajna Marinković Aleksić, član ___________________

IMG 5834 Copy

O D L U K A

ŽIRIJA ZA RADOVE AUTORA DO 18 GODINA

ZA 29. MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE

ZLATNA KACIGA

Kruševac, 2021.

Žiri za radove autora do 18. godina 29. Međunarodnog festivala humora i satire „Zlatna kaciga“, koji je zasedao 10. i 11. februara 2021. godine u prostorijama Kulturnog centra Kruševac, doneo je sledeću odluku:

Za karikaturu i strip:

I mesto

Anastazija Stambolović

Gimnazija , Čačak

II mesto

Nevena Milivojević

OŠ „Mile Dubljević“

Lajkovac

III masto

Tamara Vesić

OŠ „Vojislav Voka Savić“

Lazarevac

Specijalna nagrada

Dunja Milošević

OŠ „Mile Dubljević“

Lajkovac

Mia Gerginović

OŠ „Vera Radosavljević“

Negotin

Rastko Tripković

Atelje Kabupa

Beograd

Za pisanu formu:

I mesto

Minja Đelkapić

Čačak

II mesto

Lana Veljković

OŠ „Vasa Čarapić“

Beli Potok, Beograd

III mesto

Teodora Spasojević

OŠ „Vasa Čarapić“

Beli Potok, Beograd

IMG 5835 Copy

Odluke žirija za pisanu formu

29. Međunarodnog Festivala humora i satire Zlatna kaciga 2021. godine

Žiri u sastavu: Dragiša Pavlović Rasinski (predsednik), Momir Dragićević (član), Ivko Mihajlović (član), dana 12.02.2021. doneo je sledeće odluke:


Zlatna kaciga za aforizam: ,,Na skupštinske prozore stavili smo rešetke. Da se poslanici navikavaju.” , šifra ,,LEVANDOVSKI'', autor Bojan Ljubenović iz Beograda.

Poruka aforističara je da uvek treba sumnjati u vlast I da to ponekad, da bi nam bila bolja, treba reći makar aforizmom.

Dobitnik ,,Zlatne kacige'' za pesmu ,,Prozor“ , šifra ,,PATENT'', autor Miladin Berić iz Banja Luke.

Napisana je u metrički korektnom dvanaestercu, a kazuje, počev o našim naravima. Pa preko problema u kontekstu svetskih dešavanja i najzad do uzdanja u samog tvorca.

Dobitnik ,,Zlatne kacige'' za priču ,,Arsini prozori'', šifra ,,LUCERKA'' autor Đokica Miljković iz Novog Sela.

U književnom smislu priča je solidno ispričana. Autor je verno pokazao da se preterane ljudske ambicije nikad ne ostvare.

Nagrada ,,Rade Brka'' za priču ,,Prozorska osmatračnica'', šifra ,,Četvrtak'', autor Milko Stojković iz Smederevske Palanke.

Autor je vrlo duhovito, narodskim jezikom,ispričao priču o društveno socijalnim problemima, ali i o neukusnim pojavama na nekim našim televizijama.

Kruševac, 12.02.2021.

Članovi žirija:

1. Dragiša Pavlović Rasinski ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

2. Momir Dragićević ___________________________

3. Ivko Mihajlović ______________________________

IMG 5872 Copy

Изложба карикатура са 28. Mеђународног фестивала хумора и сатире ЗЛАТНА КАЦИГА

На платоу испред Културног центра Крушевац, отворена је изложба награђених карикатура 28. конкурса Међународног Фестивала хумора и сатире Златна кацига. Изложбу је отворила директорица Културног центра Крушевац Виолета Капларевић, напоменувши да је због протекле ситуације завршно вече Фестивала, планирано за април 2020. отказано из објективних разлога. Сви крушевљани ускраћени за прилику да раније погледају ову изложбу, сада то могу учинити до петка, 3.јула. У овој поставци могу се видети првонаграђене али и карикатуре које су избором жирија ушле у ужи избор и каталог Фестивала. Поред сениора који су као тему имали "МОСТ", сви љубитељи хумора и сатире могу погледати и карикатуре из дечјег конкурса на тему "НЕ ЗНАМ". Ово је само један у низу Фестивалских програма који ће се дешавату у току читаве календарске године.

 

 

28. MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE ZLATNA KACIGA - ZA MLADE DO 18 GODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRAĐENI RADOVI IZ OBLASTI KARIKATURE I STRIPA

 

NAGRAĐENI RADOVI IZ OBLASTI PISANE FORME u PDF formatu


I mesto
Haris Halilbašić, Živince, BIH

II  mesto
Miroslava Milovanović, OŠ Slobodan Bajić Baja
, Novi Karlovci

III mesto
Danica Radosavljević,OŠ Đura Jakšić, Jelašica


Specijalne nagrade

Vid Ištvan Merk Babić,
Poljoprivredna škola, Bačka Topola

Jovana Stamenković, Babušnica

Kaja Miljković, OŠ Drinka Pavlović, Kuršumlija

 

 

 

U duhu Svetskog dana humora i Međunarodnog festivala humora i satire ZLATNA KACIGA

Na današnji dan 1. aprila,  rođen je naš poznati glumac Miodrag Petrović Čkalja.

Odlomak iz TV emisije možete pogledati na ovaj link:

https://www.youtube.com/watch?v=zAA7fDna3Ow

Miodrag Petrović Čkalja (Kruševac, 1. april 1924 — Beograd, 20. oktobar 2003) je bio srpski glumac i jedan od najboljih komičara na teritoriji bivše Jugoslavije.

Biografija

Miodrag Petrović je rođen 1. aprila 1924. godine u Kruševcu. Bio je četvrto dete Čedomira i Hristine - Tine Petrović. Sudbina je htela da se najveći komičar bivše Jugoslavije rodi 1. aprila, na dan šale. Porodica Petrović živela je u Balšićevoj ulici u Kruševcu. U rodnom gradu završio je gimnaziju, gde je i počeo da se bavi glumom - u dramskoj sekciji.

U vreme Drugog svetskog rata nalazio se Kulturno-prosvetnoj ekipi 47. divizije NOVJ. Nakon rata i demobilizacije upisuje studije veterine u Beogradu. Nastavlja da se bavi glumom u KUD "Ivo Lola Ribar".

Godine 1946. postaje član Dramskog studija Radio Beograda, gde i počinje njegova popularnost učestvovanjem u emisiji "Veselo veče". Od 1951. do 1977. godine bio je član Humorističkog pozorišta u Beogradu. Glumi i u prvoj seriji Televizije Beograd - "Servisna stanica", od 1959. godine. U toj seriji se proslavio tumačeći lik kuvara Jordana. U pozorištu, između ostalog, igra u predstavi "Bog je umro uzalud" (snimljen i film) i antologijskoj komediji Dragutina Dobričanina "Zajednički stan" (kasnije je snimljena i TV verzija).
Od 1976. godine imao je status slobodnog umetnika.

Ostvario je veliki broj uloga na filmu i u TV serijama. Najbolje uloge ostvario je u serijama "Servisna stanica" (1959), "Ljubav na seoski način" (1970), "Kamiondžije" (1972), "Vruć vetar" (1980) i "Kamiondžije 2" (1983), kao i u filmovima "Orlovi rano lete" (1966), "Bog je umro uzalud" (1969), "Paja i Jare" (1973), "Avanture Borivoja Šurdilovića" (1980) i "Kamiondžije opet voze" (1984).
Imao je uspešnu saradnju sa kolegom Mijom Aleksićem.

Dobitnik je više nagrada: 1974. je dobio Sterijinu nagradu, 1977. Sedmojulsku nagradu, 1991. Nušićevu nagradu za životno delo, 1995. RTS-ovu nagradu za životno delo, "Zlatnog ćurana" za životno d
elo na danima komedije u Jagodini...
Čkaljin sin Čedomir Petrović je glumac i reditelj.
Poslednje godine života proveo je tiho, povukavši se iz javnog života. Javno se angažovao 2000. godine u predizbornoj kampanji demokratskih snaga. Umro je 20. oktobra 2003. godine u Beogradu.

U Kruševcu, u Balšićevoj ulici, pred Čkaljinom kućom, 2005. godine podignut mu je spomenik. Nekadašnja ulica Milanka Kušića, na Zvezdari u Beogradu, od novembra 2006. godine zove se po Miodragu Petroviću Čkalji.

Опширније...
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates