Home Kontakti  
 
O nama
     
     
  Zaposleni  
  Članovi upravnog odbora  
Aktivnosti
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nama
 

 
 

Kulturni centar Kruševac, kao polivalentna ustanova u kulturi, osnovan je 18. februara 1992. godine i to spajanjem Doma omladine i Kruševac filma.

Za obavljanje delatnosti koristi cetiri objekta:

Model funkcionisanja ustanove podjednak znacaj daje difuziji, odnosno prikazivanju vrhunskih dela umetnickog stvaralaštva, podsticanju stvaralaštva kao i anomaciji i edukaciji stanovništva.

Osnovni kriterijumi prilikom izrade programa su: umetnicka-naucna i srtucna vrednost, jasnoca programske koncepcije, aktuelnost, raznovrsnost nacina prezentacije programa, ucešce publike i strucne javnosti, originalnost programa i veoma važan trenutak, pridobijanje što veceg broja korisnika usluga.

Jedan od prvih zadataka Centra je svakako animiranje stvaralaca, kao i umetnicko izražavanje mladih. U prilog tome govori cinjenica da Kulturni centar Kruševac organizuje rad osam umetnickih radionica i studija u okviru baleta, plesa, škole govora i glume, muzike, likovnog stvaralaštva...

Programi ukljucuju dramske, književne, muzicke, likovne, filmske sadržaje.

Posebnu pažnju Centar posvecuje saradnji sa ustanovama u kulturi, kako u našem tako i van grada a i zemlje, poput, vec stvorene višegodišnje saradnje sa kulturnim centrima Francuske i Italije kao i Gete institutom.

Prateci veoma bogatu i sadržajnu arhivu postojanja i rada Kulturnog centra Kruševac sasvim logicno uz nju stoji i cetrnaestogodišnja baza podataka koja dovoljno jasno govori o znacaju i velicini Medunarodnog festivala humora I satire ”Zlatna kaciga”, cijom se velikom i ozbiljnom organizacijom, iz godine u godinu sasvim predano i umešno bavi celokupan tim zaposlenih u našoj ustanovi.