ЗЛАТНА КАЦИГА-GOLDEN HELMET

20- RESULT      -     21- KONKURS

ВИДЕО-АУДИО и КЦК БЛОГ


  КЦК АРТ               КЦК БЛОГ

Добродошли у Крушевац !

ПРЕТРАГА САЈТА

СЛОВАР ЗА МИЛИЋА...

ЗЛАТНА КАЦИГА

КУЛТ СПОМЕНАР КЦК

БИОСКОПИ

ПУТЕВИ КУЛТУРЕ

Издавање пословног простора у Биоскопу Крушевац

Предмет: Објављивање огласа / Издавање пословног простора у Биоскопу Крушевац.

“На основу одлуке Управног одбора од 07.12. 2012. године Културни центар Крушевац издаје у закуп путем усменог јавног надметања пословни простор у Биоскопу «Крушевац», други локал десно од улаза, Кајмакчаланска бб у површини од 47,25 м2, као и магацински простор у површини од 47 м2 који се налази у сутерену Биоскопа “Крушевац”. Локал са магацинским простором издаје се на период од 24 месеца, искључиво за обављање трговинске или угоститељске делатности. Локал није опремљен за обављање угоститељске делатности, што значи да ће будући закупац морати о свом трошку да врши адаптацију, уз услов да му за адаптацију на пројекат и утврђене радове претходно сагласност да надлежни орган.

- Почетна цена закупнине пословног простора је 1.132,00 динара по м2 месечно, а магацинског простора је 330,00 динара по м2 месечно. Минимално подизање цене закупа у надметању «корак» за пословни простор је 57,00 динара по м2, а за магацински простор је 17,00 динара по м2.

- Право учешћа имају сва правна и физичка лица која се баве назначеним делатностима, а презентују доказ о регистрованој радњи односно предузећу и која уплате кауцију у износу од 100% једномесечне почетне цене закупнине на дан лицитације на благајни Културног центра и која немају дуговања према Културном центру Крушевац.

- Лице које излицитира поменути пословни простор у обавези је да целокупни излицитирани износ одмах уплати по завршетку лицитације. ПДВ по важећим законским прописима плаћа закупац.

- Закупац може ући у излицитирани простор одмах по добијању сагласности надлежног органа на предлог Уговора о закупу.

- Закупац не сме мењати намену закупљеног простора у односу на излицитирану. Лицитација ће се одржати дана 24.12. 2012.године у 10,00 сати у Медија центру Културног центра Крушевац, Топличина 2.

У случају да прва лицитација не успе иста се понавља под истим условима и у истом простору 28.12.2012. године.

За ближе информације обратити се на телефон 421-877 и 423-025 или у просторијама Културног центра Крушевац, Топличина 2/2, Крушевац. Особа за контакт Марија Цветковић, дипл.правник.

в.д. Директор

мр Мирослав Смиљковић