Зоран Коматиновић - Савремени Концептуализам

Konceptualizam u savremenom kontekstu ima višeslojno značenje, a nekadašnji nazivi koji ga karakterišu kao postmodernu, novu umetničku praksu, izbledeli su termini koji, sa ovog stanovištva umetničke misli, već pripadaju prošlosti. Čitanje umetničkog dela ne podrazumeva i njegovo nužno tumačenje, pa tako ono više ne teži da postane zaokruženi estetski doživljaj...

Univerzalni jezik obraćanja Zorana Komatinovića, dovodi nas pred nove medije, kojima on suvereno vlada u formiranju umetničkog dela. Koristeći neuobičajene kombinovane tehnike fotografije, slike, različite predmete, fotograme, slajdove,  dovodi nas takoreći pred svršen čin, pokazujući da je sve moguće u izražavanju i brzoom reagovanju na izazove stvarnosti...