ХОЛ БИОСКОПА *КРУШЕВАЦ* - ЗИДНА СЛИКА “ПЕСМА ЖИВОТУ”

ХОЛ БИОСКОПА *КРУШЕВАЦ* - ЗИДНА СЛИКА “ПЕСМА ЖИВОТУ”  Лазара Вујаклије

Зидну слику “Песма животу” у холу Биоскопа “Крушевац” урадио је београдски сликар Лазар Вујаклија 1967. године. Композиција , величине 16 м x 6,5 м, представља збир мотива из дотадашњег рада уметника, повезаних у мисаону и идејну целину.

На слици преовладава плава боја – симбол космоса у коме доминира човек. Округле главе ликова симболизују универзалност представника људског рода. Свирала у подигнутим рукама изражава задовољство животом, а сунце, месец и звезде, изнад људских фигура, оличавају васиону у којој човек живи и расте (стилизовано дрво изнад средишних лукова). Мир, слободу, пријатељство и радост живота симболизују и птице као и ловац – гласник својим рогом, и јахач с коњем (Мировесник). Ову оду радости и оптимизма употпуњују и две људске фигуре с десне стране – слика љубави, као најлепшег израза живота. Скупина зграда означава насеље у коме живи човек мира, а облаци са кишом изнад насеља, њкегово рашћење и богатство. Представа космонаута у облацима показује снагу човековог ума и успех науке. Мотиви средњовековног града на композицији везују слику за Крушевац (Лазарев град), а цвеће-божур асоцира на борбу и радост победе. Мотиве за композицију сликар је нашао у старим фрескама, народним везовима, ћилимима и у самој природи. Из читаве слике струји поетска тиха радост и оптимизам због богатог живота и раскошне природе.

Рестаурација слике извршена је у месецима јуну и јулу 2013. године уз помоћ Министарства културе Републике Србије, средствима Града Крушевца и Културног центра Крушевац.2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates