Moнографија "Зато што на здраво имате право"

У суботу, 21.12.2013. у 12 сати, у Белој сали Културног центра Крушевац, представљена је Монографија " Зато што на здраво имате право ", у издању ЗУ Апотека Крушевац. Величанственој промоцији, присуствовали су аутори монографије- проф.др Душанка Крајновић и дипл.фармац. Милош Николин, представници Фармацеутског факултета- продекан за наставу, проф.др Весна Кунитић, као и проф.др Драган Ступар, који је био и рецезент Монографије. Скуп су уприличили и највиши представници локалне самопураве, градоначелник, заменик градоначелника, председник Скупштине, као и други високи функционери,директори јавних установа и предузећа и народни посланик. Готово цео колектив ЗУ Апотека Крушевац је присуствовао и био је поносни домаћин драгим гостима.
 

Директор Милош Обрадовић и помоћник Директора, Ивана Милановић,
са ауторима монографије и представницима Фармацеутског факултета

ОБРАЋАЊЕ ДИРЕКТОРА, МИЛОША ОБРАДОВИЋА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ МОНОГРАФИЈЕ:

На истеку ове 2013. године, грађанима Крушевца и Расинског округа можемо да подаримо једну значајну монографску публикацију «Зато што на здраво имате право – Историјат апотекарства Расинског округа»,у издању ЗУ „Апотека Крушевац“. Непосредан повод за израду ове монографије био је јубилеј 145 година од отварања прве апотеке фармацеута Драгослава Кедровића 1868. године у Крушевцу. Као што сам у књизи навео, коначан мотив представљао је непријатан догађај уклањања спомен обележја цвета камилице или такозваног «Кедровићевог цвета» са места где се некада налазила прва апотека, као јединог сведочанства апотекарске традиције у нас.Полазећи од неспорне чињенице да је утемељење прве учене апотеке у другој половини 19. века било од огромног значаја за Крушевац оног доба, као и за унапређење здравствене културе на научним и законским основама, са пажњом и интересовањем можемо пратити развој апотекарске делатности у распону од безмало једног и по века, све до наших дана.

Захваљујући окупљању расположиве грађе о пионирским корацима у апотекарској делатности на српским просторима из више стручних публикација, из Историјског архива града Крушевца, из личних библиотека и старих сачуваних монографских издања, било је могуће са доследношћу и објективном визуром реконструисати слику минулог времена.

Са подједнаком пажњом књига нас на преко 150 богато илустрованих страница води кроз историјске, здравствене и уже стручне аспекте једне хумане апотекарске делатности , приказавши у избалансираној слици времена прошлог и времена садашњег све есенцијалне вредности фармацеутског позива, како оно што је представљало спецификум одређене епохе, тако и универзалне непролазне вредности – професионалне и људске, пре свега.

Књига је подељена на четири дела. Први део насловљен «Историја здравствене културе у Крушевцу» открива нам незавидне здравствене прилике 19. века у Крушевцу и околини, затечено стање санитета, отварање и пословање прве апотеке «Код Светог Јована» фармацеута Драгослава Кедровића, са посебним освртом на ревизију апотеке 1886. године.

Други део насловљен «Фармација у Југославији после Првог светског рата», приказује, поред законодавних аспеката обављања апотекарске делатности, и пословање апотека у Крушевцу између два рата.

Трећи део «Апотекарска делатност после Другог светског рата» је најсложенији и прати организацију апотекарске службе Расинског округа почев од првих дана по Ослобођењу, па све до чина рађања Апотекарске установе Крушевац, одлуком Скупштине општине Крушевац 7. маја 1993. године. Од тог дана до данас прешли смо огроман пут и квалитативно унапредили апотекарску делатност и бригу о корисницима наших услуга као носећу одредницу наше Мисије и Визије.

Коначно четврти део «Интервју – сведочанство у настајању» представља покушај расветљавања свих битних аспеката и изазова фармацеутског позива последњих година на територији Републике Србије, уз комплетан елаборат и отворен концепт наших напора и настојања да свим грађанима Расинског округа обезбедимо социјално избалансирану и доступну примарну здравствену заштиту.

Колико је тај посао комплексан и са којим смо се изазовима и препрекама суочавали на том путу, најбоље ће посведочити странице којима смо, несумњиво, многе ствари отргли од заборава.

Најзад, неке песимистичне слутње да постоји интенција да се фармацеутска делатност и организација апотекарске службе на нивоу државних апотека, онаква какву познајемо данас и коју смо током претходних година мукотрпно градили, трајно уруши и избрише са ових простора, управо та слутња нас ставља пред низ нових проба и искушења.

Навео бих и да Монографија пред нама представља поклон грађанима Расинског округа, нашем Историјском архиву, нашим запосленима, допринос нашој стручној јавности и уједно текст доступан свим колегама заинтересованим за приказану област.

Најзад, верујем и надам се да ова публикација са обиљем старих и нових фотографија и илустрација, заодевена у корице тврдог повеза које симболично спајају традицију и савременост, Крушевац из прошлости и наш препознатљив логотип, може надживети ово време и бити драгоцено сведочанство генерацијама које долазе иза нас. Надам се да ћемо им олакашати пут до информација и да неће морати трагати за њима као што смо ми током стварања ове књиге трагали.

Али пре свега,читаоц ће у овој књизи, као у сваком делу које је аутентично и истинито, пронаћи горчину и лепоту, страх и наду, нашу истрајност и жељу да учинимо овај живот бољим.

Преузето са сајта www.apoteka-ks.com
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates