Одржан Савет БЕЛОВОДСКЕ РОЗЕТЕ

На основу  чл.9. и 13. Правилника o организацији, начину рада и додели награда манифестације „Беловодска розета“, Програмски савет за доделу  награде, на седници одржаној дана 04.07.2018.године,  донео је

     О  Д  Л  У  К  У

  1. Добитник награде „БЕЛОВОДСКА РОЗЕТА 2018,  за изузетан допринос српској култури и уметности, је Радован Бели Марковић, књижевник.
  2.        Награда „БЕЛОВОДСКА РОЗЕТА 2018биће уручена добитнику 14.07.2018.године у амфитеатру Беле Воде, а чини је камена розета.

  О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Савет за доделу награде „Беловодска розета“ је одржао седницу дана 04.07.2018.године.

Комисија за предлагање програма манифестације и кандидата за награду „Беловодска розета“ је Програмском савету доставила кандидате Радована Бели Марковића, књижевник и Зорана Христића, композитор, за избор кандидата за добитника.

На седници Савета разматрани су  приспели  предлози од стране Комисије за добитника „Беловодске розете“ и након анализе биографија предложених кандидата,  Савет је донео једногласно одлуку, да овогодишњи добитник   „Беловодска розета“ за 2018.годину буде Радован Бели Марковић, књижевник.

Радован Бели Марковић, један од најзначајнијих и највећих књижевних имена савремене српске књижевности,  рођен је у селу Ћелије, 10. октобра 1947. године. Школовао се у Ћелијама, Лајковцу, Лазаревцу и Београду. Радио је као новинар ваљевског ''Напреда'' (1978 - 1994), политички функционер у Лајковцу и управник лајковачке Градске библиотеке.

            Књижевне радове - кратке приче, новеле и романе - објављује од 1969. Био је члан редакције ''Књижевне речи'' и ''Књижевне новине''. Заступљен је у неколико антологија приповедачке прозе, објављених на српском, немачком, енглеском и македонском језику.

            Поред Вукове награде, Радован Бели Марковић добитник је и великог броја угледних књижевних награда и признања: ''Иво Андрић'' - за књигу приповедака ''Сетембрини у Колубари''; ''Бранко Ћопић'' и ''Нолит'' - за роман ''Лајковачка пруга''; ''Бора Станковић'' и ''Библиос'' - за књигу ''Мале приче''; ''Рачанска повеља'' и ''Меша Селимовић'' - за роман ''Лимунација у Ћелијама''; ''Жак Конфино'' - за „Последњу ружу ''Колубаре''; ''Стеван Сремац'' - за ''Оркестар на педале''.

            За свој најновији роман „Плава капија“ добио је награду „Печат времена“.

            У Ваљеву је добио награду ''Здравко Лазић'' за новинарски рад, награду Културно-просветне заједнице за ''Швапску косу'' као највиши домет у култури града 1989. године, награду ваљевског студија РТС за најзначајнији догађај у култури Ваљевског краја 1997. и награду листа ''Напред'' за роман ''Кнез Мишкин у Белом Ваљеву'' за највиши домет у култури Ваљева 2002.

            О стваралаштву Радована Белог Марковића објављене су књиге Витомира Вулетића ''Радован Бели Марковић. Стилске и језичке игре'' (Ваљево, 2005) и Стојана Ђорђића ''Песничко приповедање'' (Београд, 2006).

            Члан је Матице српске, Српског књижевног друштва и Српског ПЕН центра. Живи у Лајковцу.

           

Имајући у виду све горе наведено, Савет је сходно одредбама Правилника o организацији, начину рада и додели награда манифестације „Беловодска розета“, одлучио да ово значајно и престижно признање, понесе Радован Бели Марковић, књижевник, као предани чувар српског језика и писма, који је културним и књижевним радом допринео стилском богатству у савременој српској прози, за изузетан допринос српској култури и уметности,  па је у складу са тим и  донео једногласно одлуку  као у диспозитиву.                                     

Председник Савета:

                                                                                                                                                                                                                                                            Јасмина Палуровић

Savet 10 Savet 13

Savet 8 Savet 2

2020  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates