ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА

НАЗИВ УСТАНОВЕ:  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ       УКУПНА КВАДРАТУРА (m²):  3.844,64      
                             
АДРЕСА: ТОПЛИЧИНА 2/2           БРОЈ ПРОСТОРИЈА:   72      
                             
МЕСТО: КРУШЕВАЦ             БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА: 18      
                             
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ: 50                          
                             
                             
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА    
МЕСЕЦ СТРУЈА ВОДА ГРЕЈАЊЕ    
количина(кwh) цена количина(m³) цена даљинско грејање (Топлана) мазут дрва угаљ    
KWh цена количина(л) цена количина(m³) цена количина(кг) цена    
ЈАНУАР                            
ФЕБРУАР                            
МАРТ                             
АПРИЛ                            
МАЈ                            
ЈУН                            
ЈУЛ 18778 8.33 519 22.34 26432 13.32                
АВГУСТ                            
СЕПТЕМБАР                            
ОКТОБАР                            
НОВЕМБАР                            
ДЕЦЕМБАР                            
                             
*-уписати начин обрачунске вредности                      
                             
    1 - према потрошњи                      
    2 - по важећем месечном фактору                    
    3 - на годишњем нивоу                      
                             
НАПОМЕНА: У оквиру Културног центра Крушевац налазе се следећи објекти: Управна зграда у Топличиној улици, Биоскоп Крушевац,    
  Биоскоп Европа, Легат Милића од Мачве и Пионирски Парк.                
                             
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates