УСВОЈЕН ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФЕДРАРА 201325.04.2013. године у Медија центру КЦК одржан је састанак Организационог одбора и савета ФЕДРАРА, на коме је усвојен финансијски план, програм ФЕДРАРА 2013. и изабран жири фсестивала. *ФЕДРАРО 2013* ће се реализовати у периоду од 10 до 18 маја 2013 године у Дому Културе у Треботину и Етно кући у Жабару, као и простору предузећа Хемопродукт. Састанку су присуствовали: Виолета Капларевић - вд директор КПЗ, мр Мирослав Смиљковић - вд директор КЦК, Љубодраг Обрадовић - главни и одговорни уредник КЦК, Марко Милојевић - помоћник градоначелника Крушевца за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Горан Ђирић - секретар скупштине града Крушевца, Бранислав Кљајић - Хемопродукт, Зоран Тодосијевић - предсдник МЗ Жабаре, Треботин и М.Врбница, Милета Човић, Душица Миленковић, Светлана Ђурђевић, Наташа Марковић, Сузана Илић, Слободан Стојановић иМилетета Пршић. Фестивал заједнички реализују КПЗ Крушевац и КУД *ВУК КАРАЏИЋ* из Треботина, Жабара и Мале Врбнице уз подршку Културног центра Крушевац и Крушевачког позоришта и покровитељство Града Крушевца.


Са седнице Организационог одбора и Савета Федрара


Са седнице Организационог одбора и Савета Федрара

ВАСКРШЊЕ ДЕЧЈЕ РАДОСТИ 2013.

СВИМ ПОСЕТИОЦИМА САЈТА! СВИМ ПРИЈАТЕЉИМА КУЛТУРЕ!

ХРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ!

ПРВОМАЈСКИ УРАНАК 2013. НА БАГДАЛИ

01.05.2012. године на Багдали одржан је традиционални *ПРВОМАЈСКИ УРАНАК* у организацији ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА КРУШЕВАЦ и КЦК!!! За ову прилику Културни центар Крушевац је припремио и извео пригодни културно-уметнички програм, који је водила Јелена Ђорђевић, а у реализацији су учествовали и Бранко Симић, Предраг Саздовић и Веркан Гвозденовић. У програму су учествовали песници: Спасоје Ж. Миловановић, Небојша Лапчевић, Мића Живановић и Љубодраг Обрадовић, !!! Наравно посебно запажен наступ имала је Етно група *Лазарице*  и Драгиша Ђурђевић са синовима Миланом и Далибором...

На самом почетку присутне грађане, који су ове године у великом броју испунили Багдалски плато око СПОМЕНИКА РАДУ, поздравио је председник ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА КРУШЕВАЦ - Миленко Михајловић. Првомојском уранку присуствовали су бројни радници и грађани и што је за ову годину карактеристично и представници и чланови бројних крушевачких политичких партија.


Јелена Ђорђевић


Миленко Михајловић
Опширније...

НЕКА ТЕ ВОЗИ БИЦИКЛ, А НЕ ДРОГА - ТРКА У КРУШЕВЦУ

  
BiciklistiДанас је на улицама Крушевца одржана бициклистичка трка "НЕКА ТЕ ВОЗИ БИЦИКЛ, А НЕ ДРОГА". Кружна трка, подељена у 4 узрастне категорије, окупила је већи број учесника и посматрача. Организатори и реализатори трке били су Културни центар Крушевац и Спортски центар Крушевац.

Старт и циљ трке је био на Тргу косовских јунака, да би се кроз центар града возило до Нове пијаце, па даље до Пионирског парка, да би се Чупићевом улицом стигло до циља.

 

Biciklisti2

 Трку је свечано отворио заменик градоначелника Синиша Максимовић, који је свим такмичарима пре свега пожелео мирну и безбедну трку, а нека најбољи и најспретнији победи. "Локална самоуправа ће се и у наредном периоду трудити да организује што више оваквих окупљања младих, који ће се кроз спортске дисциплине и такмичења развијати у здравом духу", истакао је заменик градоначелника.

Након завршених трка у свим узрастним категоријама, пригодне поклоне првопласираним и дипломе освајачима 2. и 3. места уручио је градоначелник Крушевца Братислав Гашић.
Опширније...

БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА - СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ

Спортом против дроге

петак, 26 април 2013 14:01 
 

Biciklisticka_trka2 У недељу, 28.04.2013. године, биће одржана бициклистичка трка "Спортом против дроге" - Крушевац 2013. Тим поводом, у Мозаик сали Градске управе Крушевац одржана је конференција за новинаре. 

Конференцију је отворио помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола Петровић, а говорила је и заменик директора Културног центра Крушевац Јелена Вељковић.

Biciklisticka_trka

Овогодишња трка посвећена је борби против наркоманије, а један од видова је промоција здравих стилова живота, рекреативно и активно бављење спортом.

Опширније...

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВА КЦК

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 116/08) и члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("Сл. гласник РС" број 50/09),

Достављамо Вам:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца: ..................................................................................Културни центар Крушевац

Одговорно лице: ............................................................................................................в.д. директор

Број телефона - централа: ....................................................................... 037/423-025, 037/421-877

Број факса - централа: .............................................................................037/423-025, 037/421- 877

ПИБ: .................................................................................................. ….............................100314993

Матични број: ........................................................................................................................7850140

Шифра делатности: .......................................................................... …......................................9001

Банка: ....................................................................................................................... Управа за трезор

Број текућег рачуна: ...................................................................... 840-249664-73, 840-249668-61

Особа за контакт: .................................................................................................Марија Цветковић

Телефон: ................................................................................................... 037/423-025,037/421-877

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке је извођење радова на замени дела кровног покривача и реконструкција дела крова на управној згради Културног центра Крушевац.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Заинтересовани конкурсну документацију могу преузети на адреси: Културни центар Крушевац, улица Топличина 2, канцеларија бр. 5, сваког радног дана, док траје рок за достављање понуда, у времену од 09 до 14 часова. Понуђач пре преузимања конкурсне документације има право увида у конкурсну документацију на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 24.04.2013. године, до 10,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту лично или у канцеларију број 5 на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина бр. 2 са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЗАМЕНу дела КРОВНОГ ПОКРИВАЧА и реконструкцију дела крова НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде са варијантама су забрањене. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Опција понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим директора предузећа, односно предузетника, којима ће се идентитет проверити важећом личном картом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.04. 2013. године, у 11,00 часова у Медија центру Културног центра Крушевац (канцеларија бр.13) у управној згради Културног центра Крушевца, улица Топличина бр. 2, у Крушевцу уз присуство овлашћених представника понуђача.

Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 7 (седам) дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Опширније...

СВЕТСКИ ДАН РОМА - Биоскоп Крушевац

У понедељак 09.04.2013. године у Биоскопу Крушевац на Светски дан Рома одржан је културно-уметнички програм у организацији Удружења грађана *РОМСКИ МИР* и Културни центар Крушевац. Присутне је поздравио Горан Ћирић, секретар скупштине града Крушеца. У програму су учествовали: Јелена Ђорђевић - водитељ програма, Куд *Миодраг Вучковић Здравиње, оркестар насеља Марко Орловић, оркестар *Весели Роми*, песници Љубодраг Обрадовић, Небојша Ђорђевић, Светлана Ђурђевић и Ксенија Алексић, певач Мића Живановић, Градимир Карајовић - усна хармоника, Енвер Демери - солиста на хармоници, Момчило и Далибор Накић, Емилија Ћирић - плесачица и други... Програму су присуствовали: Синиша Максимовић - заменик градоначелника  Крушевца, Владимир Тасић - председник ОО СПС-а Крушевац, мр Мирослав Смиљковић - директор КЦК и бројне друге званице.


Мирослав Мутатовић - главни организатор програма
Опширније...

ОПТУЖУЈЕМ - Хашки говори Слободана Милошевића

У уторак, 12. марта 2013. године у Белој сали КЦК, у организацији Градског одбора СПС Крушевац и Удружења "Слобода" - Београд и реализацији Културног центра Крушевац, одржано је књижевно вече сећања на председника Србије и СПС-а Слободана Милошевића под називом *ОПТУЖУЈЕМ*.

О књизи "Оптужујем" (хашки говори) говорили су проф. др. Урош Шуваковић, председник удружења "Слобода", Владислав Јовановић, амбасадор СРЈ при УН и Томица Миленковић, министар у Влади Мирка Марјановића. За музички тренутак побринули су се Момчило и Далибор Накић, а за поетски Мића Живановић. Програм је водила Јелена Ђорђевић.


Урош Шуваковић, председник удружења "Слобода", Владислав Јовановић, амбасадор СРЈ при УН,
Томица Миленковић, министар у Влади Мирка Марјановића и водитељ програма Јелена Ђорђевић
Опширније...

8 МАРТ У КЦК - ЖЕНА ЈЕ БАЈКА

08. марта 1910, у Копенхагену је одржана конференција жена социјалиста, на иницијативу немачке револуционарка Кларе Цеткин.  На конференцији је установљен празник Дан жена у знак сећања на демонстрације америчких жена у Чикагу 8. марта 1909. У Србији је прва прослава Дана жена била одржана 1914, године. Од тада се овај празник на различите начине прославља, у складу са постојећим могућностима. Културни центар је ове године, прославу 8. марта започео програмима под називом Јавни час школе балета - четвртог марта, седмог је било Плесно вече, осмог поетско-музички програм под називом - Жена је бајка (учествовали Камео квартет и Ратомир Рале Дамјановић), а у Медија центру КЦК, за нежнији, а бројнији део колектива КЦК, приређен је коктел на коме им је директор КЦК мр Мирослав Смиљковић уручио пригодне поклоне. (Чланак припремили и поставили Љ. Панић и Љ. Обрадовић).
 

Рале Дамјановић и Камео квартет
Опширније...
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates