Žiri 25. medjunarodnog Festivala "Zlatna kaciga" doneo odluke o dobitnicima

ODLUKE ŽIRIJA

XXV KONKURSA MEĐUNARODNOG FESTIVALA

HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA’’ 2017.

I TEME

 

а) Migracije za karikaturu i pisanu formu

b)Selfi za mlade do 18 godina

II KATEGORIJE

а) Кarikatura

b) Pisana forma (priča, pesma, аforizam)

v) Za mlade do 18 godina

 - каrikatura,stripi pisana forma

                     

III BROJ RADOVA

Karikatura i pisana forma (priča, pesma i aforizam)

Ukupno: 224 autora (151 autor za karikaturu i 73 autora za pisanu formu) iz 36 zemalja sveta poslalo je 412 karikatura, 29 priča, 42 pesme i 723 aforizma.

Mladi su poslali: 139 karikatura,28 stripova, 8 pesamai 1 priču.

                                                

 IV ČLANOVI ŽIRIJA

 а) Za karikaturu      

1. Goran Ćeličanin, predsednik

2. Tošo Borković, član

3. Branislav Miljković, član

 

b) Za pisanu formu

1. Nenad Vučetić, predsednik

2. Dragutin Minić Karlo, član

3. Ivko Mihajlović, član

 

v) Za mlade do 18 godina

1. Miloš Marković, predsednik

2. Marija Stojadinović, član

3. Rajna Marinković Aleksić, član

 

V NAGRADE

 

а) Za karikaturu

- Zlatna kaciga: Špiro Radulović, Beograd

- II nagrada: Muhamed Đerlek, Novi Pazar

- III nagrada: Jordan Pop Iliev, Skoplje - Makedonija

 

     DIPLOME:

 

1. Liviu Stanila, Rumunija

 2. Valeri Aqleksandrov, Bugarska

 3. Dr.Jan Tomaschoff, Nemačka

 4. Gabriele Corvi, Italija

 5. Ismet Erdić, BiH

 6. Burkh Fritsche, Nemačka

 7. Vladimir Kazanevsky, Ukrajina

 8. Ana Gezi, Hrvatska

 9. Hule Hanušić, Austrija

 10. Milan Bukovac, Srbija

 11. Yoemnis Batista Del Toro, Kuba

 12. Mahboobeh Pakdel, Iran   

           

Članovi žirija

1. Goran Ćeličanin 

2.Tošo Borković 

3. Branislav Miljković

 

 b) Pisane forme

 Zlatna kaciga za priču: „Seobe Perka Mušova“,  autor: Veselin Milićević, Vrbas

Zlatna kaciga za pesmu: „Mučenici“, autor: Dejan Dimitrijević, Beograd

Zlatna kaciga za aforizam: „Jednim migrantima je cilj Evropa, a drugima meta.“, autor: Miladin Berić, Banjaluka

                                                             

Nagrada ,,Rade Brka’’ za pesmu „Porodične migracije“ dobio je Nikola Stojanović iz Velike Kruševice

Diploma za aforizme Saši Miletiću iz Kruševca

Diploma za aforizme Dejanu Ristiću iz Kruševca.

Diploma za priču „Izbeglička odiseja Nasradina Hodže“, Dragiši Pavloviću iz Kruševca.

Diploma za priču „ Rad u inostranstvu“, Marku Miljkoviću iz Kragujevca

                            

Članovi žirija

1. Nenad Vučetić

2. Dragutin Minić Karlo 

3. Ivko Mihajlović   

 

v) Konkurs za mlade do 18 godina

 

 Nagrada za karikaturu i strip:

 I mesto

David Mitrović VIII, r. Valjevo

 II mesto  

Vladimir Radovančević V, r. Lajkovac

 III mesto

Ognjen Stojanović IV, r. Beograd  

 

Specijalne nagrade

Nastya Manaeva, 13 g. Rusija

Andrija Stanojević VII, r. Lajkovac

      

Nagrada za pisanu formu

I mesto

Adrijana Lambić VIII, r.Beli Potok

II mesto

Каtarina Kovačević VII, r. Beli Potok

III mesto

Teodora Radonjin V, r.Dolovo Pančevo

Specijalna nagrada

Anja Aleksandra Vasilijević VI/2 Beli Potok

Šakira Redžić VIII r Živinice BIH

 

Članovi žirija

1.Miloš Marković         

2. Marija Stojadinović  

3.Rajna Marinković Aleksić

 

U Kruševcu,

11.02.2017. god.

 

 

ZKkonf2017 142 600 x 400

ZKkonf2017 38 600 x 400

ZKkonf2017 63 600 x 400

ZKkonf2017 113 600 x 400

ZKkonf2017 8 400 x 600

 

SVE NAGRAĐENE RADOVE MOŽETE POGLEDATI NA FB STRANICI KCK:

https://www.facebook.com/748224428579945/photos/?tab=album&album_id=1282489698486746

 

 

25. MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE

 

,,ZLATNA KACIGA'' 2017. KRUŠEVAC

 

ZAPISNIK O RADU ŽIRIJA ZA KARIKATURU

 

Sastav žirija:

 

1. Goran Ćeličanin, predsednik

 

2. Tošo Borković, član

 

3. Branislav Miljković, član

 

 

 

Na konkurs je stiglo 412 radova od 151 autora iz 36 zemalja. U prvoj fazi žiriranja izabrane su karikature za izložbu I catalog. Iz te selekcije svaki član žirija je izabrao po 5 karikatura, pa je bodovanjem nekih od njih (svaki član je delio od 1 do 3 boda) određen konačni plasman.

 

- Zlatna kaciga:Špiro Radulović, Beograd

- IInagrada: Muhamed Đerlek, Novi Pazar

- IIInagrada: Jordan Pop Iliev, Skoplje Makedonija

 

 

 

Žiri predlaže za specijalne nagrade (diplome) autore koji su ušli u najuži izbor:

 

  1. Liviu Stanila, Rumunija
  2. Valeri Aqleksandrov, Bugarska
  3. Dr.Jan Tomaschoff, Nemačka
  4. Gabriele Corvi, Italija
  5. Ismet Erdić, BiH
  6. Burkh Fritsche, Nemačka
  7. Vladimir Kazanevsky, Ukrajina
  8. Ana Gezi, Hrvatska
  9. Hule Hanušić, Austrija

10.Milan Bukovac, Srbija

 

11.Yoemnis Batista Del Toro, Kuba

 

12.Mahboobeh Pakdel, Iran

 

 

 

Članovi žirija

 

1.Goran Ćeličanin       

 

2.Tošo Borković

 

3.Branislav Miljković

 

OBRAZLOŽENJE ZA PISANU FORMU

 

Zlatna kaciga za priču: „Seobe Perka Mušova“, Veselina Milićevića iz Vrbasa, pod šifrom: „Dodjoš 53“.

U ovoj duhovitoj priči autor je predstavio migraciju pojedinca kao metaforu mnogih drugih odlazaka i dolazaka u sižeu životnog puta glavnog junaka, koju dovodi do krešenda završnim apsurdom.

Zlatna kaciga za aforizam: „Jednim migrantima je cilj Evropa, a drugima meta.“, Miladina Berić iz Banjaluke, pod šifrom: „Prolazni cilj“.

Nagradjeni aforizam na lapidaran način hirurški precizno opisuje sadašnju situaciju i migrantsku krizu, povezujući uzrok i posledicu satiričnom igrom reči – sinonima i višeslojnosti.

Zlatna kaciga za pesmu: „Mučenici“, Dejana Dimitrijevića iz Beograda, pod šifrom : „ Vodenični točak“.

Aktuelizaciju trenutka u pesmi autor postiže komparacijom sličnih egzistencijalnih i materijalnih problema, bez obzira na poreklo sapatnika, koristeći duhovite rime.

Nagrada „Rade Brka“, za pesmu „Porodične migracije“, Nikole Stojanovića iz Velike Kruševice – Kruševac, pod šifrom: „ Palić “.

Propoziija za dodelu ove nagrade koja se dodeljuje za negovanje narodnog humora i jezika, istovremeno predstavlja i razloge zbog kojih je ova pesma dobila nagradu. „Narodski“ humor i narodna mudrost preplicu se u svakom stihu nagradjenog rada.

Diploma za aforizme pod šifrom: „Maratonci“, Saši Miletiću iz Kruševca.

Diploma za aforizme pod šifrom: „Milojko, repata veverica“, Dejanu Ristiću iz Kruševca.

Diploma za priču: „Izbeglička odiseja Nasradina Hodže“, Dragiši Pavloviću iz Kruševca, pod šifrom: „Drina“.

Diploma za priču „Rad u inostranstvu“, Marku Miljkoviću iz Kragujevca, pod šifrom „Globtroter 446“.

                                    

Članovi žirija

1. Nenad Vučetić

2. Dragutin Minić Karlo

3. Ivko Mihajlović

 

2022  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates