ODLUKE ŽIRIJA XXXI KONKURSA MEĐUNARODNOG FESTIVALA HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA’’ 2023.

I TEME

 

а) ŽIVOT za karikaturu i pisanu formu

 1. b) SLOBODNA TEMA za mlade do 18 godina

 

II KATEGORIJE

 

                       а) Кarikatura

 1. b) Pisana forma (priča, pesma, аforizam)
 2. c) Za mlade do 18 godina

                           ˗˗ каrikatura, strip, kratka šaljiva i duhovita video    

                               forma i pisana forma (satirična priča,pesma ili aforizam)

 

     III BROJ RADOVA

 

              Karikatura i pisana forma (priča, pesma i aforizam)

 

               Ukupno: 284 autora (227 autora za karikaturu i 57 autora za pisanu formu) iz 44 zemlje sveta pristiglo je 639 karikatura, 40 priča, 34 pesme i 767 aforizama

 

     Mladi su poslali 269 karikatura, 51 strip, 4 priče i 1 pesmu.

IV ČLANOVI ŽIRIJA

 

           а) Za karikaturu i za mlade do 18 godina

 

 1.                   Muhamed Đerlek, predsednik

                        2.Mileta Miloradović, član

 1. BranislavMiljković, član
 1. b) Za pisanu formu i za mlade do 18 godina

 

 1. Darko Mihajlović, predsednik
 2. Dragiša Pavlović Rasinski, član
 3. Slobodan Simić, član

          

 

                                                 V NAGRADE

 

а) Za karikaturu

Zlatna kaciga: PAVEL MATUŠKA, CZECH REPUBLIC

266.Pavel MatuškaCZECH REPUBLIK Copy

 

 1. b) Pisana forma

 

Zlatna kaciga za pisanu formu (priča, pesma, aforizam) je Saša Miletić iz Kruševca za aforizam: ,,I radnicima kaplje. Ali, od znoja se ne živi.’’, šifra: ,,Kazablanka’’.

                                            

Nagrada ,,Rade Brka’’ za priču ,,Život u neobičnom selu D.'', pod šifrom,,Vektor '', autor Đokica Miljković iz Novog Sela.

 

Diplome:

 

- za aforizam dobitnik je Zoran Đurović, iz Vršca, pod šifrom ,,Optimista",

- za pesmu ,,A ja i dalje idem pešaka’’ dobitnik je Aleksandar Kocić iz   Aleksinca, pod šifrom ,,Pešak",

- za priču ,,Bolji život'' dobitnik je Tomislav Drvar iz Sombora, pod šifrom ,,Nadrilekar''

                                          

 

 1. v) Konkurs za mlade do 18 godina

 

Nagrada za karikaturu: Victorija Gurkova iz Bugarske.

283 Victorija GurkovaBULGARIA Copy

 

Nagradu za pisanu formu (satirična priča, pesma ili aforizam) i plaketu Zlazna kaciga dobio je Dušan Nestorović OŠ ,,Vasa Čarapić” Beli Potok za priču Kraljević Marko zamalo treći put među Srbima, pod šifrom ,,Dečak sa trešnje 8”.

 

 

Nagrada za strip: Milica Milosavljević iz Beograda.

267 Milica MilosavljevićBEOGRAD Copy

 

Nagrada za kratku šaljivu i duhovitu video formu: Nema

               

U Kruševcu,

25.02.2023. god.

 

 

 

 

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates