ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ- ШАВРАНЕ

Победник 5. Витешког надметања за часни Богојављенски крст у Шаврану је Михаило Аџић, 1996. год. Награду је уручио градоначелник Драги Несторовић. Од цркве Лазарице до цркве у Шаврану крст су донеле Даница Точиловац и др Јелена Милановић, помоћник градоначелника за друштвене делатности. На Расини су учествовала 64 такмичара. Такмичењу су присуствовали: Драгана Баришић, народна посланица, Јасмина Палуровић, председница Скупштине града Крушевца, помоћници градоначелника за омладину и спорт, екологију и енергетику др Оливера Дреновац, помоћник директора КЦК Виолета Капларевић, директори јавних предузећа и установа.

На 16. манифестацији "Витешко надметање за часни Богојављенски крст" у Белој Води учествовао је 91 пливач. Победник је Милан Васковић, 1992. год. из Сталаћа.

Традиционално по обичају на скели на Западној Морави, погачу су преломили заменица градоначелника Крушевца Весна Лазаревић и председник општине Трстеник. Манифестацији су присуствовали представници јавног и друштвеног живота Крушевца и Трстеника.

 

Bogojavljanje 1 Custom

Bogojavljanje 3 Custom

Bogojavljanje 4 Custom

Bogojavljanje Custom

DSC02925 Custom

9 Custom

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2016. - ГОДИШЊА НАГРАДА СЛОВО ЉУБВЕ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ

ЗА 2016. ГОДИНУ

ГОДИШЊА НАГРАДА СЛОВО ЉУБВЕ

Додељује се ствараоцима и организаторима културног живота, уметницима који

свој рад посвећују развоју и ширењу културе и уметности, а који су везани за програмске

активности Културног центра Крушевац.

Право предлагања имају културне, просветне и научне установе, организације,

За награду СЛОВО ЉУБВЕ додељује се:

* повеља са именом и презименом лауреата и текстом песме СЛОВО ЉУБВЕ

Деспота Стефана Лазаревића.

* новчана награда чију висину утврђује Управни одбор Културног центра

Крушевац посебном одлуком.

Предлози се достављају у писаној форми са свим потребним подацима о делу и

кандидату који се предлаже за награду.

Анонимни предлози неће бити узети у разматрање.

Предлози се достављају на адресу:

Културни центар Крушевац

37000 Kрушевац

лично код пословног секретара

Tопличина 2

или

или на e­mail:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Конкурс је отворен до 10. фебруара 2017. године.

Награде се уручују 18. фебруара 2017. године

на дан Културног центра Крушевац.

Мирела Милојевић добитник СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ за 2017. годину

Савет за доделу СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ данас је донео одлуку о добитнику за 2017. Добитник је Мирела Милојевић.

Чланови Савета су: Директор и председник управног одбора КЦК, представник КРУШЕВАЧКЕ ЕПАРХИЈЕ, директор РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРУШЕВАЦ и добитник СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ у претходној години.

Од 12 приспелих предлога за добитника је изабрана Мирела Милојевић, чији избор су подржали сви чланови Савета, и то једногласно.

Мирела Милојевић је завршила Факултет за физичку културу у Београду 1986. године. Добитник је Октобарске награде града Београда за најбоље стручне и научне радове студената у 1986. години.

Ради у Школи за основно и средње образовање "Веселин Николић", као професор физичког васпитања. Децембра 2003. била је иницијатор оснивања клуба деце и омладине са посебним потребама "Палестра", чија је председница и тренер, а у Специјалној Олимпијади Србије, председница Скупштине и координатор за зимске спортове.

Снимила је три филма, написала је и реализовала многобројне пројекте. Потпуно је посвећена послу који ради са пуном одговорношћу, тежи едукацијама, новим сазнањима и даљим усавршавањем, како би њен рад био бољи и квалитетнији у раду са децом и младима са посебним потребама.

Награда ће бити уручена на СВЕТОСАВСКОЈ АКАДЕМИЈИ 25. јануара у Крушевачком позоришту.

Досадашњи добитници СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ СУ:

1. Милан Вучићевић (2005.)

2. Драган Николић (2006.)

3. Милорад Обрадовић (2007.)

4. Гордана Влаховић (2008.)

5. Славица Давидовић (2009.)

6. Љубица Петkовић (2010.)

7. Момир Драгићевић (2011.)

8. Слободан Симоновић (2012.)

9. Др Бранислав Катанчевић (2013.)

10. Љиљана Пантелић (2014.)

11. Драгослав Гогић (2015.)

12. Зоран Томић (2016.)

Svetosaska1 12 600 x 400

Svetosaska1 24 600 x 400

Svetosaska1 14 600 x 400

Svetosaska1 23 600 x 400

POVELJA

Подела новогодишњих пакетића за ромску децу у биоскопу Крушевац

Данас је у организацији Удружења Романо Де МЗ Марко Орловић, у Биоскопу Крушевац, одржана подела новогодишњих пакетића деци ромске националности.

Испред Града присутне је поздравила Оливера Дреновац, помоћник градоначелника за екологију и одрживи развој, а свечаности је присуствовао и директор КЦК Мирослав Смиљковић.

У програму који је водила Рајна Маринковић Алексић, учествовали су чланови драмског студија КЦК, са делом представе Новогодишњи маскенбал, у режији Лидије Ужаревић, и ансамбл дечијег балета Ла Луна наставнице Лидије Вукашиновић.

2222 008 600 x 400

2222 024 600 x 400

2222 033 600 x 400

2222 041 600 x 400

2222 068 600 x 400

2222 074 600 x 400

2222 003 600 x 400

Издавање Клуба КЦК у закуп за организовање Дочека Нове 2017. године

датум:07.12.2016.

дел.бр.2996 -2/2016

Установа у култури “Културни центар Крушевац” на основу Одлуке Управног одбора број 2902-6/12/16 од 28.11.2016. године

ИЗДАЈЕ У ЗАКУП

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

КЛУБ КЦК, ул. Топличина бр.2, у виђеном стању, за дочек Нове 2017. године, под следећим условима:

Почетна односно најнижа цена закупнине је:

  1. За дочек Нове 2017. године – 31.12. 2016. године, као и за “репризе” 01.01. 2017. године и 02.01. 2017. године УКУПНО 60.000,00динара, са ПДВ-ом.

  2. За дочек Нове 2017. године – 31.12. 2016. године 30.000,00 динара, са ПДВ-ом.

  3. “Реприза” дочека 01.01. 2017. године 25.000,00 динара, са ПДВ-ом.

  4. “Реприза” дочека 02.01. 2017. године 20.000,00 динара, са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена цена.

Приликом прикупљања понуда за наведени простор предност ће имати правна лица, одн.предузетници који доставе најповољнију понуду за поменути простор за сва три дана, одн. за 31.12.2016. године, 01.01.2017. године и за 02.01.2017. године.

УСЛОВИ:

1. Право учешћа имају сва правна лица, предузетници који најкасније на дан отварања понуда, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, матични број правног лица, ПИБ, име и презиме заступника и број текућег рачуна.

2.Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

3. Учесницима поступка који нису успели у поступку избора најповољније понуде, вратиће се депозит након завршеног поступка отварања понуде.

4. Пословни простор који се издаје – Клуб КЦК, може се разгледати сваког радног дана за време трајања огласа и то у периоду од 08:00 до 20:00 часова.

5. Правно лице, односно предузетник чија је понуда изабрана као најповољнија у обавези је да целокупни понуђени износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од 3 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде. Уколико не уплати целокупни понуђени износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од закупа и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан отварања понуда. По уплати целокупног понуђеног износа закључиће се Уговор о закупу.

5. да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ -накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 117/2013) и документацију, доставити СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део Уговора о закупу.

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком:

„Понуда за издавање клуба КЦК за Нову годину -НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина,бр. 2, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 12.12.2016. године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.12.2016. године са почетком у 12:15 часова у Медија центру-канцеларија бр.13, улица Топличина бр.2, у Културном центру Крушевац, у присуству чланова комисије.

Рок за доношење одлуке је 3 дана од дана отварања понуда.

Директор

Културног центра Крушевац

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates